Grafika dzięki uprzejmości Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dokładnie 75. lat temu, o godz. 17:30 u zbiegu ulic Bielańskiej, Długiej i Nalewek w Warszawie rozpoczęła się jedna z najważniejszych akcji bojowych Szarych Szeregów. W „Akcji pod Arsenałem” harcerze działający w konspiracji, odbili z transportu więziennego swojego przyjaciela – hm. Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów.

O Akcji pod Arsenałem, ostatniej wspólnej akcji Alka, Rudego i Zośki, pamiętamy dzięki książce Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Książka powstała na podstawie wspomnień Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, który nie mógł pogodzić się ze stratą przyjaciół. Została wydana już w lipcu 1943 r., a więc zaledwie 4 miesiące po śmierci Alka i Rudego – na ich cześć.

Jaka wyglądało działanie w konspiracji? Jaka była atmosfera tamtych dni? Posłuchajcie fragmentu gawędy Przewodniczącego ZHR, hm. Grzegorza Nowika: