#Płomień i Akcja pod Arsenałem

#Płomień i Akcja pod Arsenałem

W ramach programu Płomień Niepodległości drużyny harcerzy i gromady zuchów rywalizują ze sobą, zbierając punkty za wykonanie rozmaitych zadań. W ostatnim czasie 1 Ostrołęcka Drużyna Harcerzy „Piorun” im. gen. Józefa Bema przeprowadziła brawurową akcję, którą udało się uwiecznić na filmie!

W ramach rywalizacji w programie Płomień Niepodległości druhowie odtworzyli przebieg najsłynniejszej akcji Szarych Szeregów. Jak im poszło?

 

Śladami Ignacego Paderewskiego po Polsce

Śladami Ignacego Paderewskiego po Polsce

To już ostatni weekend, by obejrzeć w  Warszawie wystawę o Ignacym Janie Paderewskim! Muzeum Narodowe zaprasza tylko do 20 maja. Dla tych, którzy do stolicy mają za daleko, a nieco bliżej do Krakowa, mamy propozycję na wyjątkowy spacer po Mieście Królów – wędruj śladami Ignacego Jana Paderewskiego!

 1. Pomnik Grunwaldzki, Plac Matejki – Paderewski ufundował Pomnik będący pamiątką 500. rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami, autorstwa Antoniego Wiwulskiego; uroczystość odsłonięcia stała się okazją do patriotycznych manifestacji.

 1. Ulica I.J. Paderewskiego – ulica łącząca Plac Matejki z Rynkiem Kleparskim.

 

 1. Pałac Sztuki, plac Szczepański 4 – Paderewski był pierwszym zwiedzającym otwartej w lipcu 1910 r. wystawy w 500-setną rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

 

 1. Stary Teatr, Sala Redutowa, róg ul. Szczepańskiej i Jagiellońskiej – w obecnie nieistniejącej sali (dzisiaj foyer) Paderewski koncertował dwukrotnie w 1884 roku.

 

 1. Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17 – w 1919 r. Polska Akademia Umiejętności uhonorowała Paderewskiego nagrodą Fundacji im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.

 

 1. Hotel Grand, ul. Sławkowska 5/7 – na przełomie 1903 i 1904 roku Paderewski dał trzy koncerty dobroczynne w Sali Towarzystwa św. Wojciecha, a w 1910 r. był gościem tegoż hotelu.

 

 1. Hotel Saski, ul. Sławkowska 3 – w 1883 r. Paderewski koncertował w Sali Saskiej wraz Władysławem Górskim, uznanym skrzypkiem i kompozytorem; podczas drugiego koncertu w 1884 r. poznał Helenę Modrzejewską.

 

 1. Droga Królewska, ul. Floriańska, Rynek Główny, ul. Grodzka – w 1910 roku przeszedł tędy pochód patriotyczny.

 

 1. Pałac Krzysztofory, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 – pamiątki po uroczystościach grunwaldzkich w roku 1910 r. na stałej ekspozycji poświęconej historii miasta.

 

 1. Pałac Spiski, Restauracja „Hawełka”, Rynek Główny 34 – Paderewski gościł tutaj jako młody i nieznany artysta.

 1. Kościół Mariacki, Rynek Główny – miejsce uroczystej mszy świętej w dniach obchodów grunwaldzkich w 1910 roku.

 

 1. Muzeum UJ, Collegium Maius, ul. św. Anny 8-10 – tutaj można obejrzeć fotografie, klawiaturę do ćwiczeń i inne pamiątki po Paderewskim.

 

 1. Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9 – na dziedzińcu stoi popiersie Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa Andrzeja Pityńskiego.

 

 1. Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 – tu przechowywane są dokumenty i listy Paderewskiego.

 

 1. Archiwum UJ, budynek Biblioteki Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 25 – tutaj znajduje isę dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Paderewskiego.

 

 1. Park im. dr. H. Jordana – od 2003 roku w galerii Wielkich Polaków Parku stoi popiersie Igancego Jana Paderewskiego.

 

 1. Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – drugi dzień uroczystości grunwaldzkich w 1910 roku był poświęcony sokolstwu, a pokazy odbywały się na Błoniach; członkiem honorowym TG „Sokół” był Ignacy Jan Paderewski.

 1. Katedra Wawelska, Muzeum Katedralne – pamiątki po uroczystościach patriotycznych, w tym obchodach grunwaldzkich.

 

 1. Pałac Wielopolskich, Magistrat, Plac Wszystkich Świętych 3/4 – Paderewski wraz z małżonką 16 lipca 1910 roku gościł na uroczystej sesji Rady Miasta (na dziedzińcu znajduje się tablica pamiątkowa).

 

 1. Pałac Pusłowskich, Instytut Muzykologii UJ z Ośrodkiem Dokumentacji Życia i Twórczości I.J. Paderewskiego, ul. Westerplatte 10 – dokumentacja fotograficzna działalności muzycznej i politycznej Paderewskiego.

 

 1. Plac św. Ducha – 11 lipca 1910 roku została tutaj otwarta diorama grunwaldzka.

 

 1. Celestat, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, ul. Lubicz 16 – Paderewski był tutaj gościem Bractwa Kurkowego 16 lipca 1910 roku i został członkiem honorowym Bractwa.

 

 1. Ogród Strzelecki, ul. Lubicz 16 – w 2010 roku stanął tutaj pomnik z napisem „Ignacy Jan Paderewski artysta-mąż stanu 1860-1941”.

Opracowanie szlaku I. Fischer, za: Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości. Znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju państwa, oprac. M. Jabłoński, Kraków 2017, s.211-229, skrótu dokonał W.Husner.

Oryginalne zdjęcia Ignacego Jana Paderewskiego dzięki uprzejmości Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Harcerki są wszędzie!

Harcerki są wszędzie!

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego we wpisie na Facebooku przedstawił kilka studentek, które swój wolny czas po zajęciach poświęcają na harcerstwo. Okazuje się, że harcerstwo i służba innym jest obecna wszędzie! To inspiracja dla wszystkich instruktorek ZHR, które włączą się w tworzenie instruktorskiej „Myśli-mapy dla Niepodległej”.

We wpisie Instytutu Pedagogiki UJ można było przeczytać:

„Przysiądź na chwilę. Kiedy się rozglądniesz, zobaczysz przechadzające się po Instytucie….Harcerki!  To właśnie one od lat prowadzą pracę wychowawczą: każda z nich ma na swoim koncie niejeden przygotowany obóz, godziny organizacyjne lub terapeutyczne rozmowy, listę ukończonych kursów oraz ogrom doświadczeń w pracy na prawie każdym stanowisku.
Co powiedziały nam o sobie? 

 Zuzanna Żmuda: Od 4 lat jestem zastępcą komendanta Szczepu. Przez ponad 5 lat pełniłam funkcję drużynowej zuchowej. Praca z dziećmi przez tak długi czas nauczyła mnie, że każde dziecko jest indywidualnością i wymaga spersonalizowanego podejścia. Ale co najważniejsze dzięki harcerstwu odkryłam swoje największe pasje, poznałam najwspanialszych ludzi i przeżyłam przyrody o których nigdy bym nawet nie śniła.

 Maria Adamska: Od 3 lat jestem komendantką 4. Szczepu Harcerskiego „Żywioły”. W harcerstwie z pewnością nauczyłam się odpowiedzialności za siebie i za powierzony mi zespół. W zeszłym roku było to organizowanie pierwszego obozu wędrownego (w roli komendanta), oraz podobozu szczepu dla 123 osób. W tym roku była to organizacja gry dla prawie 500 gimnazjalistów z Małopolski. Teraz mierzę się z wyzwaniem jakim jest organizacja niezależnego obozu szczepu, oraz godzenie moich zobowiązań z życiem rodzinnym, studenckim i zawodowym.

 Justyna Tutaj: Dzisiaj w harcerstwie – wspieram jak mogę obecną i przyszłą kadrę naszej organizacji, pomagam im stawiać i realizować sobie coraz to nowe wyzwania. A to z kolei jest wyzwaniem dla mnie. Uczę też pierwszej pomocy jako instruktorka Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.

 Emilia Janik; Od 3 lat jestem drużynową 19 Krakowskiej Drużyny Harcerek. Harcerstwo nauczyło mnie pracy nad sobą nie tylko poprzez zadania indywidualne, ale przede wszystkim poprzez współpracę z innymi. Ciągle uczę się jak być dobrym wychowawcą. Pomagam rozwiązywać problemy, wspierać kiedy jest taka potrzeba, ukierunkowywać moje harcerki na podjęcie właściwych decyzji, planować spotkania i większe akcje, wyciągać wnioski z napotkanych powodzeń i niepowodzeń. Jako czynna drużynowa poświęcam się organizacji comiesięcznych zbiórek, weekendowych biwaków, czy miesięcznych obozów letnich. Harcerstwo uczy mnie jak godzić życie rodzinne, studenckie, wspólnotowe, harcerskie w jedną spójną całość”.

Przypominamy o specjalnym zadaniu dla instruktorek „Myśli-mapa dla Niepodległej”. Dokąd jeszcze możemy zanieść naszą służbę Polsce i Rodakom? Czytaj więcej w specjalnym Liście do Instruktorek!

Całość wpisu Instytutu Pedagogiki UJ dostępna tutaj.

EGO TE ABSOLVO – teatralna lekcja historii

EGO TE ABSOLVO – teatralna lekcja historii

I wojna światowa. Z dzisiejszego punku widzenia są to wydarzenie odległe i zamglone, znane jedynie z podręczników i lekcji historii. Co działo się w sercach i umysłach młodych ludzi idących pod broń sto lat temu? Teatr Oratorium w Warszawie zaprasza uczniów klas ponadgimnazjalnych na bezpłatne pokazy spektaklu „EGO TE ABSOLVO”.

 

„EGO TE ABSOLVO”  to poruszający monodram Huberta Kułacza na podstawie pamiętnika Księdza Pułkownika Józefa Panasia. To opowieść o żołnierskiej przygodzie na szlaku II Brygady Legionów Polskich, w samym środku I wojny światowej. Z dzisiejszego punku widzenia są to wydarzenie odległe i zamglone, znane jedynie z podręczników i lekcji historii. Co działo się w sercach i umysłach młodych ludzi idących pod broń sto lat temu? Ta odległa perspektywa staje się znacznie bliższa, gdy spojrzymy na nią oczami kogoś, kto tam był i widział niknące cienie biegnących na śmierć żołnierzy.

Teatr Oratorium zaprasza uczniów klas ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami na bezpłatne pokazy spektaklu „EGO TE ABSOLVO”, które odbędą się:

22 maja br. w godz. 11:00 i 13:00;

23 maja br. w godz. 13:00 i 18:00 

w Teatrze Oratorium przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie. Jedną z recenzji spektaklu można przeczytać tutaj.

Aby skorzystać z zaproszenia wystarczy skontaktować się z Teatrem Oratorium, wskazując datę oraz godzinę spektaklu, nazwę placówki oraz ilość uczniów wraz z opiekunami. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr. tel: 504 307 407 oraz adresem email: teatroratorium@gmail.com.

Ilustracja do wpisu: Hubert Kułacz. Fot. Borys Bodetko, źródło: teatralnefascynacje.pl. Filmowy trailer spektaklu za: https://vimeo.com/244824104 .

Mamy lidera Płomienia Niepodległości!

Mamy lidera Płomienia Niepodległości!

Płomień Niepodległości to program Organizacji Harcerzy na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Drużyny harcerskie, wędrownicze i gromady zuchowe przez cały rok wykonują zadania, za które zbierają punkty w klasyfikacji generalnej. Aktualnie prowadzi 230 Gorzowska Drużyna Harcerzy „Rysie”!

A prowadzi nie bez kozery! Z okazji 100-lecia Niepodległości druhowie stawiają sobie coraz to nowe wyzwania, które dokumentują i pokazują światu na specjalnie do tego stworzonej stronie na Facebooku!

Dzięki temu możemy śledzić druhów, kiedy podczas zbiórki poznawali historię powstania styczniowego, sprzątali pomnik Armii Krajowej na cmentarzu na Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim albo przygotowywali się do wielkiej akcji z okazji święta 3 maja.

To z tej okazji, właśnie za sprawą druhów z 230 GDH Rysie, na gorzowskiej katedrze zawisła 47-metrowa biało-czerwona flaga!!!

[Źródło: TVP3 Gorzów Wielkopolski – https://web.facebook.com/TVP3gorzow/videos/2130689286959184/]

Gratulujemy 230 GDH Rysie prowadzenia i czekamy na dalsze wyczyny!!

Więcej o programie Organizacji Harcerzy „Płomień Niepodległości” znajdziesz tutaj.

W poszukiwaniu najstarszego powstańca

W poszukiwaniu najstarszego powstańca

Jak szuka się śladów po dawnych bohaterach i wielkich wydarzeniach historycznych? Okazuje się, że czasem wystarczy tylko 20 minut spaceru, aby na nie natrafić. Posłuchajcie relacji Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek „W bukowym domu”, która pod koniec kwietnia wybrała się na wyprawę w poszukiwaniu śladów przeszłości.
W dniach 27-29 kwietnia odbyła się wyprawa instruktorek Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek „W bukowym domu”. Pojechałyśmy do Łęczyna w Lubuskiem, gdzie czas płynął nam wesoło na grach, wycieczce kajakowej i rozmowach przy ogniu. Ale ważne było dla nas także to, by odnaleźć i zaznaczyć ślad mapy w ramach programu Skry Niepodległości. Postanowiłyśmy zatem poszukać informacji o Powstaniu Wielkopolskim poza granicami Poznania. 
W drodze powrotnej pojechałyśmy do Wronek. Poszłyśmy tropem Jana Rzepy – najdłużej żyjącego powstańca wielkopolskiego, który zmarł w wieku 105 lat we Wronkach. Odnalazłyśmy jego grób, a tam czekał już na nas p. Dariusz Roszak, przewodniczący Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Historica”, który Jana Rzepę znał osobiście. Pan Roszak opowiedział nam o zmarłym powstańcu, a także o przebiegu Powstania Wielkopolskiego we Wronkach. 
Okazało się, że miasto pamięta o swoich bohaterach i pielęgnuje tę tradycję. Groby wszystkich powstańców pochowanych na cmentarzu w Wronkach zostały dobrze oznaczone, opisane na tablicy przy wejściu do cmentarza, a nawet w internecie (www.grobonet.com). Od p. Roszaka otrzymałyśmy także materiały o powstańczej ścieżce edukacyjnej po Wronkach oraz biogramy kilkunastu innych powstańców – ich groby również odszukałyśmy na cmentarzu i zapaliłyśmy na nich znicze.
Co ciekawe, Wronki są miastem, przez które często przejeżdżamy w ramach kursów czy innych spotkań harcerskich, ale dotąd kojarzyły nam się wyłącznie z dworcem, upałem i oczekiwaniem na pociąg. A wystarczy zaledwie 20 minut, żeby odbyć spacer historyczny po mieście i dobrze wykorzystać czas oczekiwania. 
Z pewnością jeszcze nieraz wrócimy posłuchać o dzielnych wroneckich powstańcach.

 

Relację przygotowała phm. Małgorzata Popadiuk

Na czym opiera się program Organizacji Harcerek „Skry Niepodległości”. Co to są Ślady Ognia, Mapy i Daru? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz tutaj.