Małopolskie inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #31

Małopolskie inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #31

Poznając Niepodległą, zawędrowaliśmy do województwa małopolskiego. A tam oczywiście Kraków, czyli dawna stolica Polaków, ale nie tylko. Przez Małopolskę biegły szlaki konfederatów barskich, powstańców kościuszkowskich, ale i Legionów. Ruszajmy!

W zakładce Inspiracje publikujemy opisy szlaków niepodległościowych w każdym z województw. Wędrowaliśmy już przez:

Dziś wędrujemy po województwie małopolskim. Tradycyjnie podzieliliśmy szlak na kolejne okresy historyczne, a na dole wpisu umieściliśmy link do pliku PDF z wygodną tabelką.

Konfederacja barska

 • Izby, Muszynka, Blechanarka, Konieczna, Jawor – okopy konfederatów barskich (powiat  gorlicki i nowosądecki).

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja

 • Kraków – 8 V 1791 r. w dniu imienin króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, po procesji św. Stanisława, w salach na piętrze położonych w Sukiennicach, odbyło się prawykonanie „Poloneza 3 Maja” (zob. Koncert Jankiela).

Powstanie Kościuszkowskie 1794

W. Kossak, J.Styka – Kościuszko na koniu

 • Kraków – Tablica na ratuszu na Rynku Głównym upamiętnia złożoną tam przysięgę Tadeusza Kościuszki. To przy niej 18 X 1919 r., w święto zjednoczenia Wojska Polskiego, odbyło się spotkanie „trzech Józefów”, generałów: Piłsudskiego, Hallera i Dowbor-Muśnickiego.
 • Racławice – miejsce zwycięskiej bitwy stoczonej w dniu 4 IV 1794 r. W Racławicach znajduje się także kopiec Kościuszki.
 • Słomniki, Bosutów, Igołomnia – miejsce formowania wojsk powstańczych podczas Powstania Kościuszkowskiego.

Epoka napoleońska i Księstwo warszawskie

Bertel Thordvaldsen

 • Kraków – wkroczenie Wojska Polskiego do Krakowa. W katedrze wawelskiej znajduje się sarkofag ks. J. Poniatowskiego oraz kpt. Włodzimierza Potockiego (dowódcy 1 kompanii artylerii konnej) dłuta Bertela Thordwaldsena.

Powstanie styczniowe

 • Pieskowa Skała – miejsce bitwy gen. Mariana Langiewicza 4 III 1863 r.

Odrodzenie Rzeczypospolitej

Przemarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej przez Kielce

 • Kraków – ul. Oleandry. Miejsce formowania I Kompanii Kadrowej w dniach 3–6 VIII 1914 r.
 • Kraków – ratusz na Rynku Głównym. Tablica na wieży ratusza upamiętnia zajęcie odwachu (wartowni) przez oddział Wojska Polskiego 31 X 1918 r. Podobna tablica znajduje się na Podgórzu.
 • Michałowice – miejsce wyłamania słupów granicznych przez I Kompanię Kadrową w dniu 6 sierpnia 1914 r.
 • Kraków – szlak bojowy I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc.
 • Kęty – miejsce stacjonowania I Brygady Legionów w dniach od 15 Ido 28 II 1915 r.
 • Łowczówek, Limanowa, Marcinkowice – szlak bojowy I Brygady Legionów podczas kampanii zimowej 1914 roku. W Łowczówku znajduje się też cmentarz legionowy.

Małopolskie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #31 – Kliknij i pobierz powyższy wpis w formie wygodnej tabelki!

Szukasz pomysłu na obozowe zwiady? Wejdź w zakładkę Inspiracje, gdzie znajdziesz pomysły nie tylko na wędrówki niepodległościowym szlakiem, ale także scenariusze ognisk i szkice gawęd!

 

 

Tradycja w Wielkopolsce – Wędrówki po Niepodległej #30

Tradycja w Wielkopolsce – Wędrówki po Niepodległej #30

Wraz z Wielkopolską Chorągwią Harcerek „Jutrzenka” wędrujemy po Wielkopolsce szlakiem cech wielkich Polaków! Sprawdziliśmy już, co oznacza dla Wielkopolan pracowitość, ambicja, kreatywność, zaradność i solidność. Czas na ostatnią odsłonę – jak Wielkopolanie dbali o tradycję i więzi rodzinne? 

– Patriotyzm, ambicja, kreatywność, zaradność, gospodarność, solidność, dbałość o tradycję i więzi rodzinne – to część naszej obrzędowości. Na swojej harcerskiej drodze staramy się rozwijać te cechy, gdyż chcemy, by po nich nas, czyli Wielkopolanki, można było rozpoznać – tłumaczy phm. Małgorzata Popadiuk, wicekomendantka Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek „Jutrzenka”. Wędrowaliśmy już po Wielkopolsce szlakiem pracowitości, ambicji, kreatywności, zaradności, gospodarności i solidnościA jak przejawiała się dbałość o tradycję i więzy rodzinne Wielkopolan?

DBAŁOŚĆ O TRADYCJĘ I WIĘZI RODZINNE:

gen. Stanisław Taczak

 • Stanisław Taczak,
 • Albin Węgierski,
 • Franciszek Ratajczak,
 • Izabela Drwęska,

Maria Szembekowa

 • Maria Szembekowa,
 • generałowa Barbara Dąbrowska,
 • 1806 r. – powstanie wielkopolskie,
 • 11 listopada 1918 – Polak nadburmistrzem Poznania,

Henryk Sienkiewcz

 • Przemowa Jarogniewa Drwęskiego 11.12.1916 r. w czasie uroczystości żałobnej po śmierci Henryka Sienkiewicza w teatrze Polskim – mowa „na zgon Sienkiewicza” (28.11.1916 odbyła się msza żałobna);
 • Szamotuły – zespół zamkowy – pałac Górków (przebudowywany w XIX wieku), budynek dawnego tzw. Ogniska (siedziba wielu instytucji kulturalnych w przeszłości);
 • Rawicz – ważny ośrodek przemysłowy w XIX wieku, na ziemi rawickiej gościli Adam Mickiewicz i Stefan Bobrowski;
 • Leszno – ośrodek wydawniczy i kulturalny w XVIII i XIX wieku, miasto pokojowego współistnienia wielu wyznań.

 

Jak skorzystać z tych podpowiedzi?

Droga druhno drużynowa! Oddajemy do Twojej dyspozycji listę inspiracji uporządkowanych według jutrzenkowych cech. Inspiracjami są osoby, wydarzenia, miejsca związane z wielkopolską walką o niepodległość od upadku I Rzeczypospolitej, aż do pamiętnego roku 1918. Może to pomysł na biwak? A może na gawędę? Może o czymś nie wiedziałaś, a chciałabyś zgłębić tę tajemnicę wraz z drużyną? Realizując program “Skry Niepodległości” poszukuj, badaj, poznawaj – czy to z naszymi inspiracjami, czy dodając swoje. Do dzieła!

Wędrówka, ognisko czy gawęda? Wejdź w zakładkę Inspiracje i szukaj kolejnych podpowiedzi na realizowanie programu „Skry Niepodległości”!

Wykorzystany portret Henryka Sienkiewicza to drzeworyt sztorcowy Aleksandra Regulskiego wg rysunku Józefa Buchbindera (1884).

Świętokrzyskie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #29

Świętokrzyskie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #29

Zawędrowaliśmy do województwa świętokrzyskiego! To województwo nie jest duże, ale znajdziemy tam mnóstwo śladów z przeszłości! Natrafimy tu na pamięć m.in. o Stefanie Żeromskim, Henryku Sienkiewiczu i Bartoszu Głowackim oraz na pamięć o wielu, wielu powstańcach.

W zakładce Inspiracje publikujemy opisy szlaków niepodległościowych w każdym z województw. Wędrowaliśmy już przez:

Dziś wędrujemy po województwie mazowieckim. Tradycyjnie podzieliliśmy szlak na kolejne okresy historyczne, a na dole wpisu umieściliśmy link do pliku PDF z wygodną tabelką.

Powstanie Kościuszkowskie 1794 r.

W. Kossak, J. Styka – Kościuszko na koniu

 • Połaniec – miejsce obozu wojsk Tadeusza Kościuszki.
 • Kielce – cmentarz katedralny – miejsce pochówku Bartosza Głowackiego, rannego w bitwie pod Szczekocinami stoczonej 6 VI 1794 r.
 • Radoszyce – miejsce kapitulacji wojsk polskich po klęsce powstania dniu 16 XI 1794 r.

Epoka napoleońska i Księstwo Warszawskie

Stefan Żeromski

 • Sandomierz – zdobycie miasta przez dywizję gen. Sokolnickiego w 1809 r., które Stefan Żeromski opisał w „Popiołach”. W Sandomierzu znajduje się również kapliczka, w miejscu, gdzie 17 V 1809 r. poległ dowódca 12. Pułku Piechoty ks. ppłk. Marceli Lubomirski podczas szturmu Bramy Opatowskiej.
 • Wąsosz – nagrobek kpt. Samuela Suchodolskiego, asystującego Napoleonowi na wyspie św. Heleny.

Powstanie listopadowe

gen. Samuel Różycki

 • Chęciny – grób Stanisława Giżyckiego oficera WP na cmentarzu.
 • Iłża – zwycięska bitwa gen. Samuela Różyckiego z Rosjanami stoczona w dniu 9 VIII 1831 r.
 • Kielce – nagrobki oficerów Wojska Polskiego w powstaniu listopadowym – Antoniego Bogdańskiego, Walentego Rzepeckiego, Ignacego Kasprzykowskiego, Franciszka Praussa, Józefa Bierzyńskiego, Edwarda Plewińskiego, Józefa Borkowskiego, Piotra Świerczewskiego.
 • Kłobuck – tablica ku czci płk. Floriana Zaremby na kościele.
 • Luborzyce – nagrobek oficera Wojska Polskiego Feliksa Boduszyńskiego na miejscowym cmentarzu.
 • Sielpia – Muzeum Zagłębia Staropolskiego, zniszczonego przez Rosjan w czasie powstania.

Powstanie styczniowe

A. Grottger – Bitwa (grafika z cyklu Polonia 1863)

 • Puszcza Jodłowa – miejsce licznych walk powstańczych – obok Nowej Słupi, Daleszyc i Bielic wspomniana w piosence harcerskiej „Ballada rajdowa”.
 • Bodzentyn – grób Stanisława Zygadlewicza oraz zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • Bogucice – zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • BrzegBrzeźno – pomnik przy drodze, w miejscu potyczki powstańczej.
 • Busk – zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • Chełmce – grób Konrada Andrzejowskiego na cmentarzu.
 • Cierno – grób Aleksego i o. Józefa Gaszyńskich na miejscowym cmentarzu.
 • Gowarczów – mogiła powstańców Hipolita Sobeckiego i Andrzeja Jaroska.
 • Górce – zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • Grochowiska – miejsce bitwy i zbiorowa mogiła powstańców.
 • Jędrzejów – zbiorowa mogiła powstańców.
 • Kielce – nagrobek Augusta Zagrodzkiego, powstańca i sybiraka.
 • Końskie – mogiły powstańców: Franciszka Makulskiego i Łęczkowskiego.

gen. Marian Langiewicz

 • Małogoszcz – miejsce bitwy korpusu gen. Mariana Langiewicza stoczonej w dniu 24 II 1863 r. Na cmentarzu zbiorowa mogiła 175 powstańców, a także grób Stanisława Jaszowskiego, dowódcy jazdy w oddziale gen. Langiewicza.
 • Michów – nagrobek burmistrza Orzechowskiego oraz pomnik powstańców na cmentarzu.
 • Opatów – miejsce kilku bitew korpusu gen. Hauka-Bosaka stoczonych w dniach 25 XI 1863 i 21 II 1864 r. Pomnik mjr. Topora-Zwierzdowskiego oraz zbiorowa mogiła 7 powstańców.
 • Ossa – zbiorowa mogiła powstańców.
 • Ostrowiec – zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • Poświętne – mogiła Karola Sygietyńskiego poległego pod Żdżarami.
 • Sancygniów – nagrobek rodziny Deskurów na cmentarzu, nagrobki powstańców: Wiktora Zimnocha, Karola Konrada. Sarkofag Andrzeja Deskura w kościele.
 • Sosnówka – mogiła nieznanego powstańca.
 • Szkucin – mogiła zbiorowa powstańców.
 • Wąchock – Muzeum Cystersów, a w nim dział poświęcony powstaniu styczniowemu.
 • Wąsosz – zbiorowa mogiła powstańców.

Przed wybuchem I wojny światowej

inż. Ignacy Boerner

 • Ostrowiec Świętokrzyski – utworzenie w 1905 r. „Republiki”, na czele której stał inż. Ignacy Boerner. W Ostrowcu warto odwiedzić także Muzeum Historyczno-Archeologiczne.
 • Oblęgorek – znajduje się tu pałacyk ofiarowany przez naród Henrykowi Sienkiewiczowi. Tu złożyli mu wizytę „Beliniacy”.
 • Kielce – muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego. W Muzeum Narodowym mieszczącym się w dawnym Pałacu Biskupim znajdują się sale poświęcone Józefowi Piłsudskiemu. Ponadto warto odwiedzić także Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Zabawy i Zabawek.
 • Starachowice – Muzeum Przyrody i Techniki.

Odrodzenie Rzeczypospolitej 1914-1922

 • Jędrzejów – muzeum Zegarów im. Przypkowskich oraz sala Komendanta Piłsudskiego (zachowana izba sztabowa z 1914 r.).

Świętokrzyskie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #29 – Kliknij i pobierz powyższy wpis w formie wygodnej tabelki!

Szukasz pomysłu na obozowe zwiady? Wejdź w zakładkę Inspiracje, gdzie znajdziesz pomysły nie tylko na wędrówki niepodległościowym szlakiem, ale także scenariusze ognisk i szkice gawęd!

Lubuskie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #28

Lubuskie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #28

W naszych wędrówkach z Niepodległą, dotarliśmy do zachodnich rubieży Rzeczypospolitej. Czas na województwo lubuskie, które warte jest (wędrowca) zachodu! Ruszamy!

W zakładce Inspiracje publikujemy opisy szlaków niepodległościowych w każdym z województw. Wędrowaliśmy już przez:

Dziś wędrujemy po województwie mazowieckim. Tradycyjnie podzieliliśmy szlak na kolejne okresy historyczne, a na dole wpisu umieściliśmy link do pliku PDF z wygodną tabelką.

Powstanie Kościuszkowskie 1794 r.

 • Drezdenko – pomnik Tadeusza Kościuszki.

Epoka napoleońska i Księstwo warszawskie

Herb Księstwa Warszawskiego

 • Międzyrzecz – wchodził w skład departamentu poznańskiego Księstwa Warszawskiego (w latach 1807-1815).
 • Wschowa – wchodziła w skład departamentu poznańskiego Księstwa Warszawskiego (w latach 1807-1815).

Powstanie listopadowe

 • Drezdenko – przez miasto przechodzili do Francji żołnierze Wojska Polskiego po klęsce Powstania Listopadowego.

Odrodzenie Rzeczypospolitej 1918-1922

 • Babimost – podczas walk Powstania Wielkopolskiego, Babimost został czasowo zajęty przez oddział Jana Kudlińskiego. Następnie wraz z Kargową i Kopanicą stał się rejonem intensywnych walk w dniach 11–12 II 1919 r. Babimost nie znalazł się na terytorium II RP, ale działało tam żywe środowisko Związku Polaków w Niemczech. W Babimoście warto odwiedzić Izbę Pamiątek Regionalnych.
 • Gorzów Wielkopolski – Dawniej nosił nazwę Landsberg. Pierwszym po 1945 r. prezydentem miasta był Piotr Wysocki – uczestnik Powstania Wielkopolskiego, oficer WP w 70 pp, pochowany na cmentarzu w Gorzowie Wlkp.
 • Nowe Kramsko – w nocy z 2/3 II 1919 r. trwały tu walki powstańców wielkopolskich z Niemcami. We wsi znajduje się kamień upamiętniających poległych.
 • Wschowa – toczyły się tam walki Powstania Wielkopolskiego na zachodnich rubieżach regionu.

Lubuskie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #28 – Kliknij i pobierz powyższy wpis w formie wygodnej tabelki!

Szukasz pomysłu na obozowe zwiady? Wejdź w zakładkę Inspiracje, gdzie znajdziesz pomysły nie tylko na wędrówki niepodległościowym szlakiem, ale także scenariusze ognisk i szkice gawęd!

Mazowieckie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #27

Mazowieckie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #27

Dotraliśmy w naszych wędrówkach do województwa mazowieckiego i najważniejszego dla współczesnej państwowości Polski miasta – Warszawy. Tu czeka na nas oczywiście moc pamiątek z przeszłości. A więc wyruszajmy!

W zakładce Inspiracje publikujemy opisy szlaków niepodległościowych w każdym z województw. Wędrowaliśmy już przez:

Dziś wędrujemy po województwie mazowieckim. Tradycyjnie podzieliliśmy szlak na kolejne okresy historyczne, a na dole wpisu umieściliśmy link do pliku PDF z wygodną tabelką.

Konferderacja Barska

 • Warka – Muzeum Kazimierza Pułaskiego.

Wojna w obronie Konstytucji 3 maja

Stanisław Małachowski

 • Warszawa, Zamek Królewski – miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Warszawa, Bazylika Archikatedralna – w katedrze św. Jana znajduje się pomnik ku czci Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu Czteroletniego.
 • Warszawa, Zamek Ujazdowski – tutaj znajdują się koszary X Regimentu Koronnego Pieszego, szefostwa Działyńskich.

Powstanie kościuszkowskie 1794 r.

gen. Józef Zajączek

 • Gołków – miejsce bitwy dywizji gen. Zajączka w dniu 10 VII 1794 r.
 • Maciejowice – Muzeum Tadeusza Kościuszki.
 • Warszawa, Krzyż Rzezi Pragi – Na rogu ulicy Jagiellońskiej i Alei Solidarności znajduje się krzyż, upamiętniający tzw. Rzeź Pragi, do której doszło  4 XI 1794 r.
 • Warszawa, Cmentarz Kamionkowski – na Cmentarzu Kamionkowskim znajduje się mogiła gen. Jakuba Jasińskiego i Tadeusza Korsaka poległych podczas obrony Pragi.

Epoka napoleońska i Księstwo warszawskie

Książę Józef Poniatowski

 • Raszyn – Miejsce bitwy z 19 IV 1809 r. Znajduje się tu kapliczka, przy której zmarł płk. Cyprian Godebski – jego grobowiec znajduje się na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Warto odwiedzić mogiły poległych żołnierzy, kościół oraz groblę falencka.
 • Opinogóra – Muzeum Romantyzmu – znajdują się tu m.in. pamiątki po gen. Wincentym Krasińskim i jego synu Zygmuncie, autorze „Nie-Boskiej komedii”.
 • Warszawa, Koszary Mirowskie – miejsce formowania 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii.
 • Warszawa, Pałac Czapskich – miejsce spotkań Towarzystwa Przyjaciół Ojczyzny.
 • Warszawa, Pałac pod Blachą – siedziba księcia Józefa Poniatowskiego.
 • Warszawa, Cmentarz Powązkowski – na Cmentarzu Powązkowskim znajduje się nagrobek ppłk. Jana Riedla.

Powstanie ogólnonarodowe 1846-1848

 • Siedlce – na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Sienkiewicza stoi krzyż upamiętniający miejsce stracenia Pantaleona Potockiego – organizatora powstania 1846 r. oraz dowódcy ataku na koszary rosyjskie.

Powstanie listopadowe

gen. Ludwik Kicki

 • Dobre – miejsce bitwy z wojskami rosyjskimi w dniu17 II 1831 r.
 • Iganie – w miejscu bitwy z 10 IV 1831 r. znajduje się pomnik. W Nowych Iganiach znajduje się także mogiła kpt. Hipolita Stokowskiego z Pułku Grenadierów Gwardii poległego w bitwie z wojskami rosyjskimi.
 • Kruki – grób gen. Ludwika Kickiego, poległego w szarży jazdy podczas bitwy pod Ostrołęką.
 • Mienia – mogiła Powstańców z 1831 r.
 • Warszawa, Olszynka Grochowska – mauzoleum na polu bitwy stoczonej w dniu 25 II 1831 r.
 • Ostrołęka – mauzoleum poległych w bitwie z wojskami rosyjskimi stoczonej 26 V 1831 r. W Ostrołęce warto odwiedzić także Muzeum Kultury Kurpiowskiej, z którego dowiemy się więcej o bitwie pod Ostrołęką.

W. Kossak – Generał Józef Sowiński na szańcach Woli

 • Warszawa, Park Józefa Sowińskiego – pomnik gen. Józefa Sowińskiego w miejscu Reduty nr 56. Tablica pamiątkowa na kościele św. Wawrzyńca.
 • Warszawa, Reduta Ordona – kamień upamiętniający Redutę nr 54, zwaną „Redutą Ordona”.
 • Warka – kamień Pamiątkowy w miejscu urodzenia Piotra Wysockiego.
 • Warszawa, Pałac Gnińskich – w tym gmachu mieści się Muzeum Fryderyka Chopina.
 • Warszawa, Krzyż Powstańczy w Wawrze – krzyż Powstańczy upamiętniający bitwę pod Wawrem mieści się między adresami Płowiecka 83 a Płowiecka 85.

Powstanie styczniowe

o. Honorat Koźmiński

 • Badzanów – pomnik powstańców styczniowych.
 • Bolimów – pomnik i zbiorowa mogiła powstańców.
 • Dobre – zbiorowa mogiła powstańców.
 • Ligowo – Zbiorowa mogiła powstańców.
 • Liw – zbrojownia na Zamku, w której obejrzeć można kolekcję broni palnej z XVIII–XX w.
 • Kamieńczyk – zbiorowa mogiła powstańców.
 • Puszcza Kampinoska, Sosna Powstańców – we wsi Górki w Puszczy Kampinoskiej znajduje się Sosna Powstańców.
 • Nagoszewo – Pomnik i zbiorowa mogiła powstańców.
 • Nowe Miasto nad Pilicą – muzeum błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego.
 • Ostrów Mazowiecka – zbiorowa mogiła powstańców.
 • Siedlce – pomnik ku czci powstańców styczniowych
 • Sokołów Podlaski – pomnik ku czci ks. Stanisława Brzózki i Franciszka Wilczyńskiego.
 • Świedziebno – pomnik Stefana Gniazdowskiego.

Romuald Traugutt

 • Warszawa, Cmentarz Powązkowski – grób „Pięciu poległych” na Cmentarzu Powązkowskim.
 • Warszawa, Park Romualda Traugutta – krzyż i pamiątkowy kamień poświęcony Romualdowi Trauguttowi.
 • Warszawa, Wieżyca Mostu Poniatowskiego – tablica na wieżycy Mostu Poniatowskiego,  w miejscu domu Traugutta, ufundowana przez 1 Kompanię Kadrową w 1921 r.
 • Warszawa, ul. Książęca – tablica na plebanii przy ul. Książęcej, w miejscu, gdzie obradował rząd narodowy.
 • Węgrów – pamiątkowy kamień w miejscu bitwy stoczonej 3 II 1863 r.

Odrodzenie Rzeczypospolitej 1918-1922

gen. Felicjan Sławoj Składkowski

 • Gąbin – Muzeum ziemi Gąbińskiej im. Felicjana Sławoj-Składkowskiego.
 • Milanówek – Muzeum Rzeźby Jana Szczepkowskiego, który wykonał m.in. projekty sarkofagów Józefa Piłsudskiego do katedry wawelskiej.
 • Mińsk Mazowiecki – Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich.
 • Rembertów – Kamień Pamiątkowy w miejscu ćwiczeń Polskiej Organizacji Wojskowej w kwietniu 1917 r.
 • Płock – Muzeum Mazowieckie, a w nim zbiory secesji oraz odrodzenia Rzeczypospolitej i obrony Płocka w 1920 r.
 • Warszawa – Muzeum Warszawy i Muzeum Wojska Polskiego.

Kultura i nauka Niepodległej

Oskar Kolberg

 • Przysucha – Muzeum im. Oskara Kolberga.
 • Warszawa –  Muzeum Andrzeja Struga, Muzeum Adwokatury Polskiej, Muzeum Niepodległości X Pawilonu w Cytadeli, Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Muzeum Historii Spółdzielczości, Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Literatury, Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Miar, Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego w Amercye, Muzeum Zamku i Szpitala Ujazdowskiego, Muzeum Żydów Polskich, Muzeum Etnograficzne.

Mazowieckie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #27 – Kliknij i pobierz powyższy wpis w formie wygodnej tabelki!

Szukasz pomysłu na obozowe zwiady? Wejdź w zakładkę Inspiracje, gdzie znajdziesz pomysły nie tylko na wędrówki niepodległościowym szlakiem, ale także scenariusze ognisk i szkice gawęd!

Odzyskanie Niepodległości w Małopolsce – Wędrówki po Niepodległej #26

Odzyskanie Niepodległości w Małopolsce – Wędrówki po Niepodległej #26

Kraków to nie tylko Miasto Królów Polskich, ale także ważne miejsce na mapie odzyskiwania przez Polskę Niepodległości. Kraków proklamował niepodległość już 31 X 1918 roku i to właśnie tutaj spoczął na wieczną wartę Marszałek Józef Piłsudski.

Wędrowaliśmy już przez Małopolskę śladami:

Tym razem szukamy w Małopolsce śladów odzyskiwania Niepodległości i odradzania się Rzeczypospolitej!

Kraków

Poczty sztandarowe ZHR w Katedrze Wawelskiej

 • Katedra Wawelska – sarkofag Józefa Piłsudskiego pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.
 • Wieża Ratuszowa – tablica upamiętniająca oswobodzenie Krakowa spod władzy zaborczej 31 X 1918.
 • Plac Niepodległości w Podgórzu – tablica upamiętniająca odzyskanie wolności 31 X 1918.

Województwo małopolskie

 • Nawojowa Góra – Pomnik Niepodległości w Krzeszowicach, przy drodze 79.
 • Nowy Sącz – Grób Nieznanego Żołnierza z 1920 r. na cmentarzu komunalnym.
 • Tarnów –  pomnik 5. Pułku Strzelców Konnych w Alei Matki Bożej Fatimskiej.

Śladem powstania listopadowego, styczniowego czy Legionów? Jak wędrować po Polsce w Roku Niepodległej? Wejdź w zakładkę Inspiracje i poznaj inne propozycje niepodległościowych tras!

Trasę wędrówki opracował W. Hausner.

Ilustracją do tekstu jest zdjęcie warty honorowej w Katedrze Wawelskiej podczas Złazu Instruktorskiego, który odbył się w październiku 2017 roku w Krakowie.