Gotowi? Został tylko tydzień!

Gotowi? Został tylko tydzień!

Termin przesyłania prac na konkurs IPN „Pokolenia Niepodległej” mija 8 czerwca! Przypomnijmy: w konkursie, którego partnerem jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, odkrywamy historie bohaterów odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości.

Na czym polega konkurs?

Zadaniem uczestników konkursu jest odkrycie historii jednego z bohaterów odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości, upowszechnienie jej w środowisku lokalnym oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej z wybranych form:

 • plakat edukacyjny – przeznaczony dla uczestników w wieku 6-9 lat zgłoszonych grupowo,
 • vlog filmowy – przeznaczony dla uczestników powyżej 9 lat zgłoszonych indywidualnie lub zespołowo,
 • film krótkometrażowy – przeznaczony dla uczestników powyżej 9 lat zgłoszonych indywidualnie lub zespołowo.

Kto może się zgłosić?

Uczestnikami konkursu mogą zostać:

 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • uczniowie szkół polonijnych
 • członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa)
 • a także rodziny, przy czym autorami prac mają być dzieci

Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie, zespołowo (2-4 osoby) lub grupowo wraz z dorosłym opiekunem.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” należało do 20 kwietnia 2018 r. zarejestrować się za pomocą internetowego formularza.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 8 czerwca 2018 r. Prace należy przesyłać do koordynatorów z Oddziałów IPN, położonych najbliżej swojego miejsca zamieszkania lub szkoły. Lista koordynatorów znajduje się na stronie konkursu w zakładce kontakt.

Masz pytania? Wejdź na www.niezwyciezeni1918-2018.pl i dowiedz się więcej!

Zostały już tylko 3 dni!!!

Zostały już tylko 3 dni!!!

Zostały ostatnie 3 dni, aby zgłosić się do konkursu IPN „Pokolenia Niepodległej”. Zgłoszenia polegające na wypełnieniu i przesłaniu formularza będą przyjmowane do 20 kwietnia. Prace konkursowe należy przesłać najpóźniej do 8 czerwca.

Na czym polega konkurs?

Zadaniem uczestników konkursu jest odkrycie historii jednego z bohaterów odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości, upowszechnienie jej w środowisku lokalnym oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej z wybranych form:

 • plakat edukacyjny – przeznaczony dla uczestników w wieku 6-9 lat zgłoszonych grupowo,
 • vlog filmowy – przeznaczony dla uczestników powyżej 9 lat zgłoszonych indywidualnie lub zespołowo,
 • film krótkometrażowy – przeznaczony dla uczestników powyżej 9 lat zgłoszonych indywidualnie lub zespołowo.

Kto może się zgłosić?

Uczestnikami konkursu mogą zostać:

 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • uczniowie szkół polonijnych
 • członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa)
 • a także rodziny, przy czym autorami prac mają być dzieci

Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie, zespołowo (2-4 osoby) lub grupowo wraz z dorosłym opiekunem.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” wystarczy:

 • do 20 kwietnia 2018 r. zarejestrować się za pomocą internetowego formularza
 • do 8 czerwca 2018 r. przesłać pracę konkursową do koordynatorów z Oddziałów IPN, położonych najbliżej swojego miejsca zamieszkania lub szkoły. Lista koordynatorów znajduje się na stronie konkursu w zakładce kontakt.

Masz pytania? Wejdź na www.niezwyciezeni1918-2018.pl i dowiedz się więcej!

Odkryj historię Bohaterów Niepodległej!

Odkryj historię Bohaterów Niepodległej!

Wciąż można zgłosić się do konkursu IPN „Pokolenia Niepodległej”. Zgłoszenia będę przyjmowane do 20 kwietnia, prace konkursowe należy przesłać do 8 czerwca. Masz pytania? Wejdź na www.niezwyciezeni1918-2018.pl i dowiedz się więcej!


Na czym polega konkurs?

IPN pragnie zachęcić młodzież do odkrywania historii tysięcy Polaków, którzy zasłużyli się w walce o suwerenną Rzeczpospolitą i zostali odznaczeni przed 1939 rokiem Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Partnerem konkursu jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Prezydent RP Andrzej Duda objął nad nim patronat honorowy.

Kto może się zgłosić?

Uczestnikami konkursu mogą zostać:

 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • uczniowie szkół polonijnych
 • członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa)
 • a także rodziny, przy czym autorami prac mają być dzieci

Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie, zespołowo (2-4 osoby) lub grupowo wraz z dorosłym opiekunem.

Jakie czekają zadania?

Zadaniem uczestników konkursu jest odkrycie historii jednego z bohaterów odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości, upowszechnienie jej w środowisku lokalnym oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej z wybranych form:

 • plakat edukacyjny – przeznaczony dla uczestników w wieku 6-9 lat zgłoszonych grupowo],
 • vlog filmowy – przeznaczony dla uczestników powyżej 9 lat zgłoszonych indywidualnie lub zespołowo],
 • film krótkometrażowy – przeznaczony dla uczestników powyżej 9 lat zgłoszonych indywidualnie lub zespołowo].

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” wystarczy:

 • do 20 kwietnia 2018 r. zarejestrować się za pomocą internetowego formularza
 • do 8 czerwca 2018 r. przesłać pracę konkursową do koordynatorów z Oddziałów IPN, położonych najbliżej swojego miejsca zamieszkania lub szkoły. Lista koordynatorów znajduje się na stronie konkursu w zakładce kontakt.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.niezwyciezeni1918-2018.pl i zapoznaj się z regulaminem konkursu.

A jaką historię skrywa Twoja rodzina?

A jaką historię skrywa Twoja rodzina?

W konkursie „Pokolenia Niepodległej” odkrywamy historie bohaterów walk odznaczonych przedwojennym Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Może takie odznaczenie, zdjęcia i pamiątki po bohaterach skrywa szuflada Twojej babci, skrzynia na strychu albo domowe archiwum?

 

Każdy może wziąć udział w konkursie – dzieci, dorośli, uczniowie, harcerze, a nawet rodziny. Termin zgłoszeń upływa już 20 kwietnia! Ale spokojnie – prace można nadsyłać do 8 czerwca. Szczegóły na stronie  niezwyciezeni1918-2018.pl