…15 października 2017 r., podczas Złazu Instruktorskiego w Krakowie, cztery organizacje harcerskie podpisały porozumienie o współpracy w ramach Programu Niepodległa 1918-2018?

„Nasi poprzednicy w służbie w służbie instruktorskiej, z pokolenia naszych dziadów i pradziadów, przedstawiciele harcerstwa w zaborach austriackim, rosyjskim i niemieckim, zebrani przed stu laty, w dniach 1-2 listopada 1918 r. w Lublinie, podjęli decyzję zjednoczenia organizacji harcerskich działających we wszystkich zaborach, na wszystkich ziemiach polskich.

Możemy powiedzieć, iż podjęli tę decyzję nieznacznie wyprzedzając resztę społeczeństwa w procesie zjednoczenia rozdartych zaborami ziem polskich, w procesie konsolidacji wysiłku związanego z odzyskaniem niepodległości i odrodzeniem Rzeczypospolitej Polskiej.

(…)

Deklarujemy, że za ich przykładem będziemy rozpalać ogień miłości do Ojczyzny w gromadach i drużynach, w społecznościach, w których działamy na co dzień oraz wszędzie tam, gdzie poprowadzą nas harcerskie ścieżki”.

Porozumienie podpisali:

  • hm. Anna Świdlicka – Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju
  • pwd. Dorota Cemigorska – Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
  • pwd. Joanna Adamska – Harcerstwo Polskie na Ukrainie
  • hm. Grzegorz Nowik – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Zobacz oryginał dokumentu tutaj. Więcej o współpracy ZHR z bratnimi organizacjami i instytucjami znajdziesz w zakładce Współpraca.