Ślad Ognia, Mapy i Daru – to trzy główne zadania harcerek i zuchenek na jubileuszowy rok 100-lecia odzyskania Niepodległości. Ślad Ognia to jego inauguracja – w wieczór 11 listopada 2017 r. harcerki i zuchenki rozpaliły dziesiątki ognisk w całej Polsce.