Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował dziś spot promujący konkurs „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”. Podczas konferencji prasowej głos zabrał hm. Grzegorz Nowik – zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz przewodniczący ZHR, będącego partnerem konkursu.

– Chcemy przypomnieć ludzi pokolenia, które przed 100 laty wywalczyło niepodległą Polskę i później przez 3 lata walczyło o stworzenie jej fundamentów: w powstaniu wielkopolskim, śląskim, czy podczas wojny z bolszewikami. To była elita niepodległościowa narodu polskiego, elita, która 20 lat później w znacznej części została wymordowana przez okupantów niemieckich i sowieckich – mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Na czym polega konkurs?

IPN pragnie zachęcić młodzież do odkrywania historii tysięcy Polaków, którzy zasłużyli się w walce o suwerenną Rzeczpospolitą i zostali odznaczeni przed 1939 rokiem Krzyżem lub Medalem Niepodległości.

 Wierzymy, że pamięć po nich pozostała w rodzinach, na strychach, gdzie leżą ich krzyże, pamiątki, zdjęcia – mówi prezes IPN. – Pamiętamy o bohaterach II wojny światowej, o tym, co wydarzyło się po wojnie, tymczasem warto wracać także do tego czasu sprzed 100 lat, do budowania Niepodległej – dodaje.

Partnerem konkursu jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Prezydent RP Andrzej Duda objął nad nim patronat honorowy.

Kto może się zgłosić?

Uczestnikami konkursu mogą zostać:

  • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • uczniowie szkół polonijnych
  • członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa)
  • a także rodziny, przy czym autorami prac mają być dzieci

Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie, zespołowo (2-4 osoby) lub grupowo wraz z dorosłym opiekunem.

Jakie czekają zadania?

Zadaniem uczestników konkursu jest odkrycie historii jednego z bohaterów odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości, upowszechnienie jej w środowisku lokalnym oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej z wybranych form:

  • plakat edukacyjny – przeznaczony dla uczestników w wieku 6-9 lat zgłoszonych grupowo],
  • vlog filmowy – przeznaczony dla uczestników powyżej 9 lat zgłoszonych indywidualnie lub zespołowo],
  • film krótkometrażowy – przeznaczony dla uczestników powyżej 9 lat zgłoszonych indywidualnie lub zespołowo].

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” wystarczy:

  • do 20 kwietnia 2018 r. zarejestrować się za pomocą internetowego formularza
  • do 8 czerwca 2018 r. przesłać pracę konkursową do koordynatorów z Oddziałów IPN, położonych najbliżej swojego miejsca zamieszkania lub szkoły. Lista koordynatorów znajduje się na stronie konkursu w zakładce kontakt.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.niezwyciezeni1918-2018.pl i zapoznaj się z regulaminem konkursu.