Przedstawiamy kolejną inspirację do pracy z drużynami w Roku Niepodległej! Przed nami Kraków – dawna stolica Polaków – a w niej ślady po „Drodze do Niepodległej”. Jak je wykorzystasz? Podpowiedzi szukaj w niniejszym wpisie!

Kiedy myślimy o odzyskiwaniu utraconej przez Polskę niepodległości, najczęściej przychodzą nam na myśl 123 lata niewoli pod rządami zaborców. To na Rynku Głównym w Krakowie, 24 marca 1974 r. ślubował Tadeusz Kościuszko, uznawany za pierwszego z dwóch (obok Józefa Piłsudskiego) wielkich polskich Naczelników. Ten tytuł, a ściślej: Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, nadawał odczytany na krakowskim rynku akt powstania, wobec którego Kościuszko składał przysięgę następującymi słowami:

F.Smuglewicz – „Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim 24 marca 1794”

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.

Ale Tadeusz Kościuszko i Rynek Główny to niejedyne w Krakowie ślady po Żołnierzach i Współtwórcach Niepodległości. Przedstawiamy listę* miejsc, które warto odwiedzić w Mieście Królów w Roku Niepodległej.

Jak ją wykorzystasz? Czy przygotujesz dla drużyny mapę, na której ponumerujesz miejsca związane z Niepodległą? A może zastępy same będą musiały znaleźć wymienione miejsca na mapie Krakowa, a potem podjąć decyzję, która trasa będzie najszybsza, bo pierwszy zastęp, który zaliczy wszystkie punkty wygrywa? Decyzja należy do Ciebie!

Pałac Wielopolskich, siedziba Magistratu – na dziedzińcu tablice Ojców Niepodległości Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego.

Park im. dr. H. Jordana – popiersia polskich bohaterów m.in. gen. Józefa Hauke-Bosaka (1863), Joachima Lelewela, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Ks. Józefa Poniatowskiego (1807-1813), Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Andrzeja Małkowskiego.

Po uroczystym apelu pod Katedrą Wawelską, inaugurującym Program Niepodległa 1918-2018, 15 października 2017 r.

Katedra Wawelska – sarkofag księcia Józefa Poniatowskiego w Krypcie św. Leonarda.

Katedra Wawelska – sarkofag Józefa Piłsudskiego pod wieżą Srebrnych Dzwonów.

Park Strzelecki – pomnik Ignacego Jana Paderewskiego.

Kościół św. Michała na Skałce – Mauzoleum Zasłużonych Polaków, m.in. Wincentego Pola, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego, Teofila Lenartowicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Cmentarz Salwatorski – grób ks. Ferdynanda Machaya, polskiego działacza na Spiszu i Orawie.

Grobowiec ks. Ferdynanda Machaya na Cmentarzu Salwatorskim

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o dwóch wielkich Naczelnikach – Tadeuszu Kościuszce i Józefie Piłsudskim? Obejrzyj pierwszy odcinek cyklu gawęd historycznych przewodniczącego ZHR Grzegorza Nowika – „Droga do Niepodległej”!

*Listę opracował W. Hausner. Zdjęcie grobowca ks. Ferdynarda Machaya – Credits by Mach240390 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons.