To już ostatni weekend, by obejrzeć w  Warszawie wystawę o Ignacym Janie Paderewskim! Muzeum Narodowe zaprasza tylko do 20 maja. Dla tych, którzy do stolicy mają za daleko, a nieco bliżej do Krakowa, mamy propozycję na wyjątkowy spacer po Mieście Królów – wędruj śladami Ignacego Jana Paderewskiego!

 1. Pomnik Grunwaldzki, Plac Matejki – Paderewski ufundował Pomnik będący pamiątką 500. rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami, autorstwa Antoniego Wiwulskiego; uroczystość odsłonięcia stała się okazją do patriotycznych manifestacji.

 1. Ulica I.J. Paderewskiego – ulica łącząca Plac Matejki z Rynkiem Kleparskim.

 

 1. Pałac Sztuki, plac Szczepański 4 – Paderewski był pierwszym zwiedzającym otwartej w lipcu 1910 r. wystawy w 500-setną rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

 

 1. Stary Teatr, Sala Redutowa, róg ul. Szczepańskiej i Jagiellońskiej – w obecnie nieistniejącej sali (dzisiaj foyer) Paderewski koncertował dwukrotnie w 1884 roku.

 

 1. Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17 – w 1919 r. Polska Akademia Umiejętności uhonorowała Paderewskiego nagrodą Fundacji im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.

 

 1. Hotel Grand, ul. Sławkowska 5/7 – na przełomie 1903 i 1904 roku Paderewski dał trzy koncerty dobroczynne w Sali Towarzystwa św. Wojciecha, a w 1910 r. był gościem tegoż hotelu.

 

 1. Hotel Saski, ul. Sławkowska 3 – w 1883 r. Paderewski koncertował w Sali Saskiej wraz Władysławem Górskim, uznanym skrzypkiem i kompozytorem; podczas drugiego koncertu w 1884 r. poznał Helenę Modrzejewską.

 

 1. Droga Królewska, ul. Floriańska, Rynek Główny, ul. Grodzka – w 1910 roku przeszedł tędy pochód patriotyczny.

 

 1. Pałac Krzysztofory, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 – pamiątki po uroczystościach grunwaldzkich w roku 1910 r. na stałej ekspozycji poświęconej historii miasta.

 

 1. Pałac Spiski, Restauracja „Hawełka”, Rynek Główny 34 – Paderewski gościł tutaj jako młody i nieznany artysta.

 1. Kościół Mariacki, Rynek Główny – miejsce uroczystej mszy świętej w dniach obchodów grunwaldzkich w 1910 roku.

 

 1. Muzeum UJ, Collegium Maius, ul. św. Anny 8-10 – tutaj można obejrzeć fotografie, klawiaturę do ćwiczeń i inne pamiątki po Paderewskim.

 

 1. Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9 – na dziedzińcu stoi popiersie Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa Andrzeja Pityńskiego.

 

 1. Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22 – tu przechowywane są dokumenty i listy Paderewskiego.

 

 1. Archiwum UJ, budynek Biblioteki Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 25 – tutaj znajduje isę dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Paderewskiego.

 

 1. Park im. dr. H. Jordana – od 2003 roku w galerii Wielkich Polaków Parku stoi popiersie Igancego Jana Paderewskiego.

 

 1. Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – drugi dzień uroczystości grunwaldzkich w 1910 roku był poświęcony sokolstwu, a pokazy odbywały się na Błoniach; członkiem honorowym TG „Sokół” był Ignacy Jan Paderewski.

 1. Katedra Wawelska, Muzeum Katedralne – pamiątki po uroczystościach patriotycznych, w tym obchodach grunwaldzkich.

 

 1. Pałac Wielopolskich, Magistrat, Plac Wszystkich Świętych 3/4 – Paderewski wraz z małżonką 16 lipca 1910 roku gościł na uroczystej sesji Rady Miasta (na dziedzińcu znajduje się tablica pamiątkowa).

 

 1. Pałac Pusłowskich, Instytut Muzykologii UJ z Ośrodkiem Dokumentacji Życia i Twórczości I.J. Paderewskiego, ul. Westerplatte 10 – dokumentacja fotograficzna działalności muzycznej i politycznej Paderewskiego.

 

 1. Plac św. Ducha – 11 lipca 1910 roku została tutaj otwarta diorama grunwaldzka.

 

 1. Celestat, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, ul. Lubicz 16 – Paderewski był tutaj gościem Bractwa Kurkowego 16 lipca 1910 roku i został członkiem honorowym Bractwa.

 

 1. Ogród Strzelecki, ul. Lubicz 16 – w 2010 roku stanął tutaj pomnik z napisem „Ignacy Jan Paderewski artysta-mąż stanu 1860-1941”.

Opracowanie szlaku I. Fischer, za: Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości. Znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju państwa, oprac. M. Jabłoński, Kraków 2017, s.211-229, skrótu dokonał W.Hausner.

Oryginalne zdjęcia Ignacego Jana Paderewskiego dzięki uprzejmości Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.