W 4. odcinku „Drogi do Niepodległej” słuchaliśmy o tym, jak 15 października 1919 roku Józef Piłsudski dokonał pierwszego po Tadeuszu Kościuszce uroczystego wpisu do Księgi Królewskiej. Czy pamiętacie, że dokładnie 98 lat później, 15 października 2017 r. ZHR uczynił to samo, co Marszałek?

Czym jest Księga Królewska?

W czwartym odcinku „Drogi do Niepodległej” przewodniczący ZHR Grzegorz Nowik opowiadał o niezwykłym wydarzeniu, jakie miało miejsce na Wawelu 15 października 1919 roku, dokładnie 102 lata po śmierci Tadeusza Kościuszki. Tego dnia Józef Piłsudski, jako głowa państwa zjednoczonej Rzeczypospolitej, dokonał uroczystego wpisu do Księgi Królewskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, do której wpisywali się najwięksi tego świata – cesarze, królowie, hetmani. Dokonał wpisu na kolejnej karcie następującej po wpisie Tadeusza Kościuszki, symbolicznie wieńcząc starania o wyrwanie się spod jarzma zaborców, toczące się od pierwszego powstania narodowego, czyli insurekcji kościuszkowskiej, aż po odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

Tymczasem 98 lat po Józefie Piłsudskim…

Dokładnie 98 lat później, w tym samym miejscu, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej dokonał równie symbolicznego czynu. 15 października 2017 roku, dokładnie w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, ZHR ogłosił na Wawelu inaugurację Programu „Niepodległa 1918-2018”, a na zeskanowanej karcie Księgi Królewskiej złożył deklarację następującej treści:

„Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałym momentem, by podjąć się współcześnie chyba najważniejszego dla naszej Ojczyzny zadania. Jest nim (od)budowa myślenia o Ojczyźnie w kategoriach Wspólnoty. Wspólnoty łączącej bogactwo tradycji, kultury i doświadczeń, jakie ją ukształtowały, różnorodność poglądów politycznych i przekonań światopoglądowych. Wspólnoty, w której trzeba dbać o łączące nas więzi, pielęgnować wzajemne zaufanie i wzbudzać potrzebę zrozumienia wyborów innych niż nasze. Wierzymy, że wartości wyrażone w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim są wspaniałym budulcem tak rozumianej niepodległości Ojczyzny. Jesteśmy gotowi dzielić się nimi z bliźnimi tak, by wybrzmiewały naszą postawą i działaniem wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Chcemy ogarnąć naszym oddziaływaniem szerokie kręgi społeczeństwa i ufamy, że metoda harcerska jest właściwą drogą do sukcesu wychowawczego. Mamy jednocześnie świadomość, że tak obrana ścieżka wymaga od nas stałej pracy nad sobą i wiarygodności postawy. Wymaga od nas gotowości do dania z siebie „więcej”. Wymaga czuwania.

W dniu inauguracji Programu Niepodległa 1918-2018, wierni ideałom harcerskim, podejmujemy testament przekazany nam przez naszych poprzedników, wychowawców, starszych braci i siostry. Deklarujemy, że za ich przykładem będziemy rozpalać ogień miłości do Ojczyzny w gromadach i drużynach, w społecznościach, w których działamy na co dzień oraz wszędzie tam, gdzie poprowadzą nas harcerskie ścieżki.

Kraków, 15 X 2017 r.”

Pod powyższą deklaracją złożyli swój podpis obecni na Złazie instruktorzy. Odnajdziesz tam swój? Obejrzyj pierwszą i drugą zeskanowanej karty Księgi Królewskiej, i przekonaj się sam!

Nie oglądałeś 4. odcinka „Drogi do Niepodległej”? Kliknij tutaj i posłuchaj historii święta Trzech Józefów oraz wyjątkowego wpisu do Księgi Królewskiej!