To już koniec Programu ZHR „Niepodległa 1918-2019”! Tydzień temu odbyła się uroczysta Gala laureatów konkursu „Szkoła Niepodległej”, teraz przyszedł czas, by także druhny i druhowie odebrali nagrodę za ponad rok swojej ofiarnej pracy i służby.

Przez cały 2018 rok prezentowaliśmy na niniejszej stronie internetowej efekty wysiłków drużyn harcerek i harcerzy oraz gromad zuchów i zuchenek, walczących o miano Drużyny Niepodległej, czyli takiej, która jest gotowa do służby Ojczyźnie i Rodakom. Istotą zdobywania miana Drużyny Niepodległej było wyjście harcerek i harcerzy do swojego otoczenia: służba na rzecz lokalnej społeczności oraz odnajdywanie śladów wielkiej historii w swojej małej ojczyźnie.

Wszystkie Zastępy Zastępowych drużyn, które wykonały komplet zadań przewidzianych w programach Skry Niepodległości [Organizacja Harcerek] i Płomień Niepodległości [Organizacja Harcerzy] oraz dodatkowe zadania na miano Drużyny Niepodległej zostały zaproszone na Złaz Drużyn Niepodległej kończący realizację programu „Niepodległa 1918-2018” w ZHR i inaugurujący obchody 30-lecia ZHR, który odbył się w miniony weekend w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę 16 lutego Grą dla Drużyn Niepodległej. Instruktorzy mieli możliwość obejrzenia wystaw w Muzeum Narodowym – „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”, w Muzeum Wojska Polskiego – „Służyli Niepodległej. Wojsko Polskie 1918–1939. Nowe nabytki” oraz na Zamku Królewskim – „Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.”

Podsumowanie Programu „Niepodległa 1918-2018” odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, podczas którego odczytano przemówienia Józefa Piłsudskiego na otwarcie Sejmu Ustawodawczego. Drużyny Niepodległej otrzymały pamiątkowe proporczyki. Odbyła się także Debata – „30 ze 11 – ZHR w Dziejach Harcerstwa –Wkład Harcerstwa w walkę o niepodległość i budowę społeczeństwa obywatelskiego”, która zainaugurowała obchody 30-lecia ZHR.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu „Niepodległa”. O godzinie 20:00 w Łazienkach Królewskich w Pałacu na Wyspie rozpoczęła się Gala Drużyn Niepodległej. Intensywny dzień zakończył uroczysty apel przy pomniku Jana III Sobieskiego.

W niedzielę w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana odbyła się msza św. w intencji Twórców Niepodległej. Przy grobach Prezydentów II RP i przy tablicach współtwórców niepodległości zostały złożone kwiaty. Złaz Drużyn Niepodległej zakończył się zawiązaniem Kręgu na wirydarzu kościoła św. Marcina.

 

Gratulujemy wszystkim Drużynom Niepodległej, którym udało się zdobyć to wyjątkowe miano! Dziękujemy wszystkim druhom i druhnom za czas i zaangażowanie włożone w wykonywanie kolejnych zadań. Wierzymy, że dla każdego i każdej z Was, zdobywanie miana „Drużyny Niepodległej” było nie tylko doświadczeniem kształtującym charakter, ale także źródłem pięknych wspomnień na lata.

Zespół Programu „Niepodległa 1918-2018”

Foto: Marek Wojdan, link do oficjalnej galerii zdjęć  tutaj.