Historia przyznania orderów

Inicjatorem uhonorowania twórców polskiego harcerstwa Orderem Orła Białego był ZHR.