Jesteśmy niezwykle dumni, że to Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej był inicjatorem uhonorowania Olgi i Andrzeja Małkowskich Orderem Orła Białego. O historii tej inicjatywy przypomniał w specjalnym liście, Przewodniczący ZHR, gm. Grzegorz Nowik.

Druhny i Druhowie!

 5 grudnia 2017 roku, w 150-rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele Naczelnictwa ZHR zostali zaproszeni na posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosił orędzie związane z obchodami 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zapowiedział wówczas, że zamierza w roku następnym, uhonorować Orderami Orła Białego najwybitniejszych Polaków, którzy w minionym stuleciu zasłużyli się na różnych polach aktywności politycznej, naukowej, społecznej, kulturalnej, gospodarczej i innej.

W związku z tą inicjatywą Naczelnictwo ZHR przygotowało, a Rada Naczelna ZHR w dniu 10 grudnia 2017 roku przyjęła uchwałę, w której zwróciła się do Prezydenta RP, jako Wielkiego Mistrza Orderu o pośmiertne uhonorowanie twórców harcerstwa w Polsce – Olgi Małkowskiej – Drahonowskiej i Andrzeja Małkowskiego – Orderem Orła Białego. Naczelnictwo złożyło tę uchwałę na ręce Pana Prezydenta, a ten przekazał ją Kapitule Orderu. Uchwała została także wręczona Marszałkowi Senatu i Przewodniczącemu ZHP działającego poza granicami Kraju w dniu przyjęcia przez Senat RP uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Harcerstwa.

Uważaliśmy bowiem, że w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości tylko w taki najbardziej godny sposób można uhonorować i wyróżnić – nie tylko Ich samych oraz Wielkość Ich dokonań, ale także to, co w dorobku Ich życia przyniosło tak wspaniały owoc – Ruch Harcerski, wciąż żywy, wciąż rozwijający się i niezmiennie podejmujący nowe wyzwania służby dla Polski.

Jednocześnie, podczas Mszy Świętej odprawionej w intencji Olgi i Andrzeja Małkowskich 15 stycznia 2018 roku w kościele Św. Anny w Krakowie, przekazałem kopię wniosku, Ich wnuczce phm. Krystynie Małkowskiej-Żaba.

 

 

 

 

Jeśli chcesz zobaczyć oryginał listu hm.Nowika kliknij tutaj. Zdjęcia z uroczystości uhonorowania twórców polskiego harcerstwa Orderem Orła Białego możesz obejrzeć tutaj.