Order Orła Białego dla twórców harcerstwa

Twórcy polskiego harcerstwa Olga i Andrzej Małkowski zostali pośmiertnie uhonorowani najwyższym polskim odznaczaniem.