W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda nadał Ordery Orła Białego dla Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej i Andrzeja Małkowskiego. Ordery z rąk Prezydenta RP odebrała wnuczka twórców harcerstwa polskiego – Krystyna Małkowska.

 

Najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej przyznano 25 wybitnym Polakom. – Czasem aż dziw brał, że ktoś tak wielki i tak słynny Orderu Orła Białego do tej pory nie dostał. Cieszę się, że Polska mogła ten brak uzupełnić, podkreślając tę niezwykłą rolę, jaką dany człowiek odegrał w polskim życiu publicznym, polskim życiu naukowym, w polskim życiu kulturalnym, czy w budowaniu po prostu polskiego społeczeństwa, czy w budowaniu polskiego państwa – podkreślał Prezydent Andrzej Duda.

Harcerstwo = skauting + Niepodległość

Olga i Andrzej Małkowscy

Andrzej Małkowski i Olga z Drahonowskich-Małkowska to twórcy harcerstwa na ziemiach polskich. To oni przenieśli ideę skautingu sir Roberta Baden-Powella na polski grunt.

– Jaka jest różnica pomiędzy harcerstwem a skautingiem? Dlaczego w Polsce mamy właśnie harcerstwo, coś specyficznie polskiego? Bo jak mówił dh. Andrzej Małkowski – polskie harcerstwo to skauting + Niepodległość” – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas tegorocznych obchodów Dnia Myśli Braterskiej (relację z tego wydarzenia zamieściliśmy tutaj).

Andrzej Małkowski zginął tragicznie na służbie, w trakcie podróży z Odessy, gdzie miał wykonać rozkaz gen. Józefa Hallera. Statek „Chaouia”, którym podróżował Małkowski, natknął się na minę i zatonął w nocy z 15 na 16 stycznia 1919 roku w pobliżu Messyny. Po tragicznej śmierci męża Olga Małkowska nadal propagowała ideę skautingu i harcerstwa w Polsce i Wielkiej Brytanii. W październiku 1944 roku w jednym z „Listów do polskiego żołnierza” napisała:

Olga Drahonowska-Małkowska

Gdy narody zaczną się gubić w labiryncie materialistycznych celów, Polska im wskaże drogę prawdziwego odrodzenia. Doprawdy Druhu, dumni powinniśmy być z tego, że należymy do takiego narodu. Ale równocześnie kładzie to na nas ciężki obowiązek. Bo być Polakiem to znaczy żyć szlachetnie.

O jej postawie wspomniał Wojciech Hausner w tekście „Co to znaczy być Polakiem?„.

Najwyższe odznaczenie

W krótkim filmie przedstawiających 25 zasłużonych Polaków uhonorowanych na 100-lecie Niepodległości Orderem Orła Białego, tak przedstawiono druhnę Olgę i druha Andrzeja:

Olga Małkowska – Słowa hymnu harcerskiego „Ramię pręż, słabość krusz” oraz pozdrowienie harcerskie „Czuwaj” to jej zasługa. Tak jak pierwsza żeńska drużyna harcerska utworzona we Lwowie.

Andrzej Małkowski – w roku 1910 wraz z żoną Olgą tworzył podwaliny polskiego harcerstwa, bohater walki z zaborcami, żołnierz Legionów Polskich i Armii Hallera.

Order Orła Białego nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy i nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Order Orła Białego, jak też inne ordery, według zwyczaju mogą zostać nadane pośmiertnie, ale odbywa się to tuż po śmierci osoby zasłużonej, natomiast nie są przyznawane wstecz. Z uwagi na to, że rok 2018 jest rokiem odzyskania przez Polskę niepodległości, prezydent postanowił zrobić wyjątek i uhonorować wybitne osoby, które nie otrzymały wcześniej tego odznaczenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat powstania harcerstwa na ziemiach polskich i jego wkładu w odzyskanie Niepodległości? Kliknij tutaj i zobacz 10. odcinek Drogi do Niepodległej – specjalnego cyklu gawęd historycznych przygotowanych przez Przewodniczącego ZHR, hm. Grzegorza Nowika.