#Skry – cystersi, Legiony i stara lipa

Małopolska Chorągiew Harcerek wyruszyła na wyprawę w poszukiwaniu śladów przeszłości!