Płomień Niepodległości

Służba i rywalizacja – poznaj program, który realizuje Organizacja Harcerzy!

Bądź na bieżąco! Śledź działania harcerzy za pomocą hasztagu #PlomienNiepodleglosci!

Cel

Płomień Niepodległości to program wychowawczy Organizacji Harcerzy, którego celem jest urzeczywistnianie postawy służby.

Jego podstawą są zadania dedykowane dla każdego z pionów metodycznych:

  • Zuchy – będą realizowały cztery cykle zabawowe związane z drogą Polski do Niepodległości: kulturowy, dyplomatyczny, gospodarczy i militarystyczny.
  • Harcerze – będą drużynowo rywalizować, zbierając punkty za wykonywanie zadań przygotowanych w programie.
  • Wędrownicy – będą realizowali autorskie projekty, zakładające służbę na rzecz lokalnej społeczności poprzez odciśnięcie na niej trwałego śladu.

Rywalizacja

Rywalizujące drużyny harcerskie będą otrzymywać za wykonywane zadania punkty w zależności od ich poziomu trudności. Dodatkowo, drużyna może otrzymać od 0,5 do 2 pkt za formę udokumentowania zadania:

  • Informacja tekstowa – 0,5 pkt
  • Informacja tekstowa + zdjęcia udostępnione publicznie – 1 pkt
  • Informacja tekstowa + filmik udostępniony publicznie – 1,5 pkt
  • Informacja tekstowa + zdjęcie/filmik udostępniony publicznie, który otrzymał 100 polubień/reakcji/udostępnień w mediach społecznościowych – 2 pkt

Przykładowe projekty wędrowników:

  • Upamiętnienie wybitnego polskiego podróżnika doby zaborów w formie tablicy ufundowanej w miejscu ważnym dla postaci.
  • Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z rekonstrukcją historyczną „Kryzysu Przysięgowego”.
  • Restauracja miejsca pochówku obywateli Polskich na terenach Kresów Wschodnich II RP

Każda drużyna realizująca program Płomień Niepodległości walczy także o miano Drużyny Niepodległej. Nagrodą w tej rywalizacji będzie pamiątkowy gwóźdź do przybicia w drzewiec proporca lub sztandaru drużyny.

Ponadto każdy zuch, harcerz i wędrownik może zdobyć sprawność Płomień Niepodległości, spełniając wymagania odpowiednie dla każdego pionu metodycznego.

Garść inspiracji do pracy z drużyną/gromadą:

Masz pytania?
Zapraszam do kontaktu:

phm. Marcin Pluta

Koordynator Płomienia Niepodległości

Mail: [email protected]