Współpraca

Poznaj naszych partnerów i patronów!

WSPÓŁPRACA Z BRATNIMI ORGANIZACJAMI

ZHR od lat współpracuje z bratnimi organizacjami harcerskimi poza granicami Polski. Nie mogło być inaczej w przypadku Programu Niepodległa 1918-2018.

Podczas Złazu Instruktorskiego, który odbył się w październiku 2017 r. w Krakowie, przy grobach dwóch wielkich architektów polskiej Niepodległości: Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele ZHR oraz bratnich organizacji harcerskich zainaugurowali program Niepodległa 1918-2018 oraz podpisali porozumienie podjęcia testamentu minionych pokoleń w kultywowaniu umiłowania Ojczyzny przez kolejne pokolenia harcerek i harcerzy.

Niniejsze porozumienie podpisali:

  • hm. Anna Świdlicka – Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju
  • pwd. Dorota Cemigorska – Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
  • pwd. Joanna Adamska – Harcerstwo Polskie na Ukrainie
  • hm. Grzegorz Nowik – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Od lewej: hm. Anna Świdlicka (ZHP pgK), pwd. Dorota Cemigorska (ZHPnL), pwd. Joanna Adamska (HPnU), hm. Grzegorz Nowik (ZHR)

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

HONOROWY PROTEKTORAT PREZYDENTA RP

Program Niepodległa 1918-2018 realizowany jest w ramach Honorowego Protektoratu Prezydenta RP Andrzeja Dudy nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MEN jest współorganizatorem konkursu ZHR Szkoła Niepodległej.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

ZHR jest partnerem konkursu IPN Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej.

 

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Program Niepodległa jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach zadania: Służba i wychowanie patriotyczne.