Skry Niepodległości

Ślady mapy, ognia i daru - zobacz, co dla Niepodległej przygotowała Organizacja Harcerek!
Przejdź do strony

Skry niepodległości

 Bądź na bieżąco! Śledź wykonywanie zadań przez drużyny za pomocą hasztagu #SkryNiepodleglosci!

Cel

Rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości to nie tylko pamięć o 11 listopada 1918 r., Józefie Piłsudskim i wielkich wydarzeniach historycznych.

Celem programu wychowawczego Organizacji Harcerek Skry Niepodległości jest ukazanie różnych wymiarów współczesnego patriotyzmu.

Zadaniem zuchenek, harcerek, wędrowniczek i instruktorek jest wyjście do swojego otoczenia:

  • poznanie małych ojczyzn – ich historii, tradycji i kultury,
  • zbadanie Polski w całym jej bogactwie geograficznym i etnograficznym,
  • spotkanie z Rodakami poprzez służbę dla lokalnych społeczności.

To zadanie będą realizowały indywidualnie – każda z nich będzie mogła zdobyć sprawność Skry Niepodległości, dostosowaną do swojego poziomu rozwoju harcerskiego:

Program Organizacji Harcerek to jednak przede wszystkim wspólna praca całej drużyny, aby świętując 100-lecie odzyskania niepodległości pozostawić trwałe ślady swojej służby.

Ślad ognia

To chwila refleksji i zadumy nad dziedzictwem, które zostało przekazane nam w darze od przeszłych pokoleń.

11 listopada 2017 r. zuchenki, harcerki, wędrowniczki oraz instruktorki spotkały się przy rozpalonych przez siebie ogniskach i przy dźwiękach patriotycznej pieśni „Po całej Polsce” zainaugurowały obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Termin wykonania zadania: 11 listopada 2017 r.

 

Ślad mapy

Przez cały rok Organizacja Harcerek będzie tworzyć Atlas Niepodległości, na który złożą się specjalne mapy:

  • mapa etnograficzna „100 powodów, dla których zuchenka kocha Polskę”,
  • mapa „100-lecie odzyskania Niepodległości oczami harcerki ZHR”,
  • mapa turystyczna „biało-czerwony szlak wędrowniczy Niepodległości”.

Termin wykonania zadania: do 30 czerwca 2018 r.

Ślad daru

„Podarować” znaczy podzielić się. W tym zadaniu Organizacja Harcerek chce podzielić się swoimi przeżyciami, wiedzą i doświadczeniem z innymi.

  • Zuchenki – podzielą się wrażeniami z realizowania Śladu mapy. Specjalne przygotowane przez nich karty zostaną dołączone do Atlasu Niepodległości.
  • Harcerki – opracują quest lub grę planszową, będącą pomocą dla nauczycieli historii, opiekuna koła turystycznego, świetlicy szkolnej lub środowiskowej.
  • Wędrowniczki – zaproponują lokalnym władzom oznaczenie biało-czerwonym szlakiem wytyczonej przez siebie trasy historycznej oraz umieszczenie jej na stronie internetowej miasta lub gminy.

Termin wykonania zadania: do 30 września 2018 r.

Fotozwiad: Polska ginąca 2018 r.

To zadanie obozowe polegające na udokumentowaniu miejsc odchodzących w niepamięć: śladów minionych czasów, atmosfery małych miasteczek, jarmarków, starych przemysłowych osiedli, szyldów, neonów głoszących dawną świetność, zapomnianych dworków arystokracji oraz sielskich wiejskich krajobrazów.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie fotograficznej oraz na stronie internetowej Organizacji Harcerek.

Termin wykonania zadania: do 30 września 2018 r.

Zadanie dla instruktorek

Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości to nie tylko zadania dla najmłodszego pokolenia harcerek. Swój wkład w ten niezwykły jubileusz będą miały także Instruktorki: ich zadanie to stworzenie „Myśli-mapy dla Niepodległej”. 

Uwaga! Początkowy termin złożenia meldunku z tego zadania został wydłużony z 30 czerwca do 30 września 2018 r.!

Czym jest „Myśli-mapa dla Niepodległej”? To zbiór refleksji i przemyśleń nad szeroko pojętą Niepodległością, wolnością, postawą patriotyczną i obywatelską.  Więcej o tym wyzwaniu znajdziesz w specjalnym Liście do instruktorek.

 Termin wykonania zadania: do 30 września 2018 r.

Garść inspiracji:

Masz pytania?
Zapraszam do kontaktu:

hm. Anna Dudzik

Koordynatorka Skier Niepodległości

Mail: [email protected]