Szkoła Niepodległej

Zgłoś swoją szkołę do ogólnopolskiego konkursu!
Przejdź do strony

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok 2018 Rokiem dla Niepodległej.

Z tej okazji Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wspólnie z MEN ogłosił ogólnopolski konkurs dla szkół „Szkoła Niepodległej”.

Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować szkołę na dedykowanej platformie oraz wykonać wymaganą liczbę zadań, angażując w nie uczniów, nauczycieli oraz lokalną społeczność.

Zadania

Szkoły wybierają zadania w każdej z pięciu ścieżek edukacyjnych:

  • Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – zaangażuj uczniów w różnorodne formy obchodzenia świąt państwowych.
  • Szlak Żołnierzy Niepodległości – ocal pamięć o ludziach, którzy przelali krew za Rzeczpospolitą.
  • Szlak Współtwórców Niepodległości – wydobądź na światło dzienne historie bohaterów drugiego planu – nauczycieli, ludzi kultury i społeczników.
  • Szlak Pierwszych Dni Wolności – odtwórz wspomnienia o tym, jak wyglądało życie w odzyskanej po 123 latach Rzeczypospolitej.
  • Szlak Dróg do Niepodległości – pokaż, jak wiele znaczeń może mieć słowo „Niepodległość”.

Szkoły biorące udział w konkursie mogą korzystać z puli przygotowanych zadań lub wykazać się własną inwencją. Modyfikacja lub zmiana zadań wymaga jednak akceptacji organizatora konkursu.

Reprezentanci dziesięciu najlepszych szkół zostaną zaproszeni na ogólnopolską galę, podczas której zostanie przyznane im miano „Szkoły Niepodległej”.

Czas trwania konkursu: 1 września 2017 – 31 grudnia 2018 r.