ZHR przygotowania do świętowania wielkiego jublieuszu rozpoczął już ponad rok temu, inaugurując 15 października 2017 r. na Wawelu Program Niepodległa 1918-2018. Zarówno tam, w Krakowie, jak i 11 listopada w Warszawie, świętowaliśmy wspólnie z przyjaciółmi z bratnich organizacji harcerskich działających poza granicami kraju.

Podczas Złazu Instruktorskiego, który odbył się w październiku 2017 r. w Krakowie, przy grobach dwóch wielkich architektów polskiej Niepodległości: Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele ZHR oraz bratnich organizacji harcerskich zainaugurowali program Niepodległa 1918-2018 oraz podpisali porozumienie podjęcia testamentu minionych pokoleń w kultywowaniu umiłowania Ojczyzny przez kolejne pokolenia harcerek i harcerzy.

Niniejsze porozumienie podpisali:

  • hm. Anna Świdlicka – Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju
  • pwd. Dorota Cemigorska – Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
  • pwd. Joanna Adamska – Harcerstwo Polskie na Ukrainie
  • hm. Grzegorz Nowik – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Na zaproszenie ZHR w kulminacji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości uczestniczyli nasi niezawodni przyjaciele z bratnich organizacji ZHP działającego poza granicami Kraju. Obecność licznych reprezentacji była dla nas ogromnym powodem do radości – Przewodniczący hm.Robert Rospędzihowski i Sekretarz Generalny hm. Anna Świdlicka-Sabbat  z ZHP na Litwie, Komisarka Zagraniczna była Przewodnicząca hm.Sabina Kocielnik, z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie,  phm. Jacek Kruczkowski.

W sobotę 10.11.2018 wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystości zawieszenia wiechy na budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a wieczorem wzięliśmy udział w  Koncercie dla Niepodległej, który odbył się na PGE Narodowym.

Wspólne świętowanie

W Święto Niepodległości wraz z wnuczką twórców polskiego harcerstwa – phm. Krystyną Małkowska-Żaba – wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie oraz uroczystej Odprawie Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wszystkie organizacje harcerskie z kraju i ze świata złożyły wspólny wieniec.

Przedstawiciele wszystkich obecnych organizacji harcerskich przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Asystę pocztu ZHR i reprezentację stanowiły tradycyjnie najlepsze drużyny harcerskie w Polsce 6 KDH Źródło16 WDHy “Grunwald”. Odwiedzaliśmy też wspólnie uroczyste kominki m.in. kadry 16 WDHy i V Wieczór Niepodległości w Żoliborskim Forcie Sokolnickiego organizowany przez WHHk “Niwa Marymoncka”.

Order Orła Białego dla Olgi i Andrzeja Małkowskich

Szczególnym honorem była uroczystość w Sali Wielkiej Ansamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadał twórcom harcerstwa w Polsce – Oldze i Andrzejowi Małkowskim – Order Orła Białego. Nadanie tego odznaczenia to symbol docenienia wkładu harcerstwa w odzyskanie Niepodległości. Ordery odebrali: przybyła z Londynu wnuczka odznaczonych phm. Krystyna Małkowska–Żaba oraz przewodniczący ZHP działającego poza granicami Kraju hm. Robert Rospędzihowski. W uroczystości wzięli również udział Przewodniczący ZHR hm. Grzegorz Nowik i Senator hm. Kazimierz Wiatr z ZHR.

Dla ZHR był to niezwykle wzruszający moment, gdyż to Rada Naczelna ZHR wnioskowała o uhonorowanie Orderem Orła Białego Olgi i Andrzeja Małkowskich w roku nie tylko 100-lecia odzyskania Niepodległości, ale także 100-lecia harcerstwa w Polsce. Na uroczystym, wieczornym spotkaniu na Zamku Królewskim z dumą prezentowaliśmy wspólnie Ordery przyjaciołom harcerstwa m.in Premierowi i Ministrom, dziękowaliśmy też w imieniu wszystkich obecnych organizacji harcerskich Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za uhonorowanie niezwykle ważnych dla nas postaci.

ZHR realizując Program Niepodległa 1918-2018 współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Wejdź w zakładkę Współpraca i dowiedz się więcej!