Złaz Drużyn Niepodległej

Złaz Drużyn Niepodległej

To już koniec Programu ZHR „Niepodległa 1918-2019”! Tydzień temu odbyła się uroczysta Gala laureatów konkursu „Szkoła Niepodległej”, teraz przyszedł czas, by także druhny i druhowie odebrali nagrodę za ponad rok swojej ofiarnej pracy i służby.

Przez cały 2018 rok prezentowaliśmy na niniejszej stronie internetowej efekty wysiłków drużyn harcerek i harcerzy oraz gromad zuchów i zuchenek, walczących o miano Drużyny Niepodległej, czyli takiej, która jest gotowa do służby Ojczyźnie i Rodakom. Istotą zdobywania miana Drużyny Niepodległej było wyjście harcerek i harcerzy do swojego otoczenia: służba na rzecz lokalnej społeczności oraz odnajdywanie śladów wielkiej historii w swojej małej ojczyźnie.

Wszystkie Zastępy Zastępowych drużyn, które wykonały komplet zadań przewidzianych w programach Skry Niepodległości [Organizacja Harcerek] i Płomień Niepodległości [Organizacja Harcerzy] oraz dodatkowe zadania na miano Drużyny Niepodległej zostały zaproszone na Złaz Drużyn Niepodległej kończący realizację programu „Niepodległa 1918-2018” w ZHR i inaugurujący obchody 30-lecia ZHR, który odbył się w miniony weekend w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę 16 lutego Grą dla Drużyn Niepodległej. Instruktorzy mieli możliwość obejrzenia wystaw w Muzeum Narodowym – „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”, w Muzeum Wojska Polskiego – „Służyli Niepodległej. Wojsko Polskie 1918–1939. Nowe nabytki” oraz na Zamku Królewskim – „Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej.”

Podsumowanie Programu „Niepodległa 1918-2018” odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, podczas którego odczytano przemówienia Józefa Piłsudskiego na otwarcie Sejmu Ustawodawczego. Drużyny Niepodległej otrzymały pamiątkowe proporczyki. Odbyła się także Debata – „30 ze 11 – ZHR w Dziejach Harcerstwa –Wkład Harcerstwa w walkę o niepodległość i budowę społeczeństwa obywatelskiego”, która zainaugurowała obchody 30-lecia ZHR.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu „Niepodległa”. O godzinie 20:00 w Łazienkach Królewskich w Pałacu na Wyspie rozpoczęła się Gala Drużyn Niepodległej. Intensywny dzień zakończył uroczysty apel przy pomniku Jana III Sobieskiego.

W niedzielę w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana odbyła się msza św. w intencji Twórców Niepodległej. Przy grobach Prezydentów II RP i przy tablicach współtwórców niepodległości zostały złożone kwiaty. Złaz Drużyn Niepodległej zakończył się zawiązaniem Kręgu na wirydarzu kościoła św. Marcina.

 

Gratulujemy wszystkim Drużynom Niepodległej, którym udało się zdobyć to wyjątkowe miano! Dziękujemy wszystkim druhom i druhnom za czas i zaangażowanie włożone w wykonywanie kolejnych zadań. Wierzymy, że dla każdego i każdej z Was, zdobywanie miana „Drużyny Niepodległej” było nie tylko doświadczeniem kształtującym charakter, ale także źródłem pięknych wspomnień na lata.

Zespół Programu „Niepodległa 1918-2018”

Foto: Marek Wojdan, link do oficjalnej galerii zdjęć  tutaj.

Certyfikaty rozdane!

Certyfikaty rozdane!

8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rok szkolny 2018/19 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem dla Niepodległej. ZHR zaproponował społeczeństwu oraz własnej organizacji szeroki program wychowawczy „Niepodległa 1918-2018”. Konkurs „Szkoła Niepodległej” był jego elementem i trwał od 1 września 2017 do końca grudnia 2018 roku. Więcej o samym konkursie przeczytasz tutaj.

Do konkursu zgłosiło się w sumie 400 szkół. Uczestnikiem mogła być szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub zespół szkół. Na zaproszenie odpowiedziały także przedszkola i 7 z nich wykonało wszystkie zadania. Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 placówkom z całego kraju.

Uroczyste spotkanie w Sejmie RP

Laureaci konkursu zostali zaproszeni na uroczystą galę, podczas której wręczono imienne certyfikaty, pamiątkowe tablice oraz zestawy książek i kalendarzy dla każdej szkoły.

W uroczystości uczestniczyło ponad 300 osób – Dyrektorów, Nauczycieli i uczniów wyróżnionych szkół, wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz zaproszonych gości.

Przemówienie Premiera Mateusza Morawieckiego.

Uroczystą Galę Szkól Niepodległej rozpoczęła Konferencja historyczna pod przewodnictwem Marszałków Sejmu i Senatu – Pana Marka Kuchcińskiego i Pana Stanisława Karczewskiego, którą uświetnił swoją obecnością Premier Mateusz Morawiecki.  Nasze zaproszenie przyjęli tak znamienici goście jak Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska, Senator RP prof. Jan Żaryn, Poseł Sejmu RP Teresa Wargocka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Pan Adam Hlebowicz,  historyk Zbigniew Girzyński oraz z Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych hm. prof. Grzegorz Nowik, który jako Przewodniczący ZHR był wraz z organizatorkami Konkursu – hm. Renatą Adrian-Cieślak i hm. Małgorzatą Siergiej – gospodarzem spotkania.

Uczestnicy uroczystości wzięli udział w otwarciu wystawy w foyer Sejmu z okazji rocznicy Sejmu Ustawodawczego 10.02.1919 r., gdzie powstało także pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych laureatów.

Galę wręczenia nagród rozpoczęło odczytanie historycznego przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoszone 100 lat temu na otwarcie Sejmu oraz listu Pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej do zgromadzonych Laureatów Konkursu i organizatorów – Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tak relacjonowała galę TV Zielonka:

10 szkół, które w ocenie Rady Programowej ZHR Niepodległa 1918 – 2018 wykonały zadania najambitniej, zostało wyróżnionych i otrzymało dodatkowo nagrody specjalne ufundowane przez Ministerstwo edukacji Narodowej w postaci tablic interaktywnych oraz albumy, książki i gry przekazane przez Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Pamięci Narodowej, Pocztę Polską i ZHR.

Efekty ich pracy pokazane zostały wszystkim uczestnikom w formie prezentacji, a całe spotkanie urozmaiciły występy młodzieży i koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu artystów z Fundacji Sztafeta.

Wyróżnieni Laureaci Konkursu „SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ” – nagrody specjalne:

 • Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku
 • Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w Olsztynie
 • Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. J.Tischnera w Domosławicach
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku
 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów Lublinie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie

Lista Laureatów Konkursu – zdobywców miana „SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ”

https://szkolaniepodleglej.zhr.pl/szkoly-certyfikowane

Gratulujemy wszystkim Laureatom Konkursu „SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ” – Państwu Dyrektorom i Nauczycielom – wytrwałości, kreatywności i umiejętności zachęcenia do działania.

Dziękujemy Kuratorom, którzy promowali konkurs i zachęcali dyrektorów szkół do włączenia się w program – program niebędący akcyjną inicjatywą, ale wymagający przemyślenia i konsekwentnej pracy.

Mamy nadzieję, że propozycje programowe ZHR na 100. lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości wzbogaciły programy wychowawcze szkół, dały okazję do osobistego doświadczenia przynależności do szeroko pojętej Wspólnoty narodowej i współuczestnictwa w wydarzeniach wzmacniających z nią osobistą więź. Program był szczególnie cennym doświadczeniem ze względu na wyjątkowe relacje, które zawiązały się między harcerstwem a społeczeństwem.

214 Szkół Niepodległej!

214 Szkół Niepodległej!

Zakończył się konkurs Szkoła Niepodległej! Wszystkie konkursowe zadania zrealizowało 214 szkół i to one otrzymają zaszczytne miano Szkoły Niepodległej!

Szkoła Niepodległej – to konkurs dla szkół zorganizowany przez ZHR, który objęło swoim patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej. Powstała specjalna platforma oraz aplikacja, dzięki której szkoły mogły rejestrować się w konkursie i wykonywać dedykowane zadania w ramach pięciu ścieżek edukacyjnych:

 • Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – polegający na zaangażowaniu uczniów w różne formy obchodzenia świąt 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada.
 • Szlak Współtwórców Niepodległości – polegający na wydobyciu na światło dzienne lokalnych działaczy i społeczników, nauczycieli, lekarzy, ludzi kultury – słowem bohaterów drugiego planu zasłużonych dla odzyskania niepodległości.
 • Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku i pamięci, popularyzację wiedzy o nich w lokalnej społeczności oraz otoczenie ich stałą opieką we współpracy z samorządem.
 • Szlak Dróg do Niepodległości – polegający na ukazaniu różnorodnych dróg prowadzących do odzyskania niepodległości (wśród zadań m.in. nawiązanie kontaktu z Polonią, zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości, czy zorganizowanie wystawy o lokalnym wkładzie w niepodległość).
 • Szlak Pierwszych Dni Wolności – polegający na odtworzeniu na podstawie doniesień historycznych, lokalnych archiwów i wspomnień mieszkańców, jak wyglądały pierwsze dni po odzyskaniu niepodległości w lokalnej społeczności.

Aby otrzymać miano Szkoły Niepodległej należało wykonać zadania w każdej z przygotowanych ścieżek.

Sprostało temu wyzwaniu 214 szkół i to one otrzymują certyfikat Szkoły Niepodległej!

>>> SPRAWDŹ KTÓRE SZKOŁY OTRZYMAŁY CERTYFIKAT <<<

Lista szkół dostępna jest także na platformie dedykowanej konkursowi w formie wygodnej wyszukiwarki:

>>> WYSZUKAJ SWOJĄ SZKOŁĘ <<<

To jeszcze nie koniec emocji! Przedstawiciele wszystkich 214 placówek zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Szkoły Niepodległej, która odbędzie się 8 lutego w Warszawie. Wtedy też zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu, czyli 10 szkół, które wykonały najlepiej zadania. Prace jury trwają, wyniki podamy już wkrótce!

Gala Szkoły Niepodległej

Gala Szkoły Niepodległej

Przez cały 2018 rok szkoły mogły rejestrować się na specjalnej platformie i wykonywać zamieszczone tam zadania. Nadszedł czas na finał konkursu – 8 lutego 2019 r. odbędzie się uroczysta Gala Szkoły Niepodległej!

Spośród 400 szkół  zgłoszonych do konkursu, certyfikaty „Szkoły Niepodległej” przyznano 214 placówkom. Lista szkół, które otrzymały certyfikat, pojawi się na stronie internetowej www.szkolaniepodleglej.zhr.pl, fanpage’u oraz stronie internetowej ZHR najpóźniej 16 stycznia 2019 roku.

Spośród 214 szkół wyróżnionych certyfikatami, komisja konkursowa w najbliższych dniach wybierze 10 zwycięskich placówek, które zostaną zaproszone na uroczystą Galę Szkoły Niepodległej.

Chcesz wiedzieć, czy Twoja szkoła zdobyła miano „Szkoły Niepodległej”? Śledź stronę internetową konkursu – wyniki podamy najpóźniej w środę 16 stycznia!

Drużyno Niepodległej – czas na finał!

Drużyno Niepodległej – czas na finał!

Drużyno Niepodległej! Już w listopadzie 2017 roku zgłosiłaś swoją gotowość do walki o to zaszczytne miano. Kilkanaście miesięcy wykonywania zadań wypełnionych służbą Ojczyźnie i Rodakom. I oto nadchodzi moment, by wręczyć Wam laur zwycięstwa!

Zapraszamy na uroczystą Galę Drużyn Niepodległej, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2019 w Warszawie.

Zapraszamy na nią Zastępy Zastępowych drużyn, które wykonały wszystkie zadania przewidziane w programach Skry Niepodległości [Organizacja Harcerek] i Płomień Niepodległości [Organizacja Harcerzy] oraz dodatkowe zadania na miano Drużyny Niepodległej.

Wszystkie zwycięskie drużyny otrzymają wkrótce szczegółowe informacje drogą mailową. Bądźcie czujni!

Powrót do Lwowa

Powrót do Lwowa

Harcerze ze 122 Kluczborskiej Drużyny Harcerzy „Tornado” bardzo aktywnie angażują się w wykonywanie zadań w ramach programu „Płomień Niepodległości”. Z okazji święta 11 listopada wzięli udział w niezwykłej rekonstrukcji historycznej obrony Lwowa, zorganizowanej w ich rodzinnym Kluczborsku. Oto ich relacja:

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości obchodziliśmy w Kluczborku hucznie. 10 harcerzy z naszej drużyny wzięło udział w rekonstrukcji historycznej, aby z uczniami technikum i innymi harcerzami oddać hołd walczącym o wolność Polakom. Oddział liczył 10 Legionistów i 10 żołnierzy Błękitnej Armii. Dowódcą oddziału został nasz drużynowy. Oprócz wzięcia udziału w marszu niepodległości na kluczborski rynek zaprezentowaliśmy także pieśń ,,Orlątko” o Jurku Bitschanie na scenie mieszkańcom naszego miasta. Na scenie zrekonstruowaliśmy także odznaczenie Lwowa orderem Virtuti Militari. Dzień wcześniej (10 XI) braliśmy udział w sesji zdjęciowej, która prezentowała sceny walk o niepodległość. Wieczorem 10 listopada spotkaliśmy się z całym lokalnym środowiskiem harcerskim, aby wspólnie rozpalić ogień niepodległości i wsłuchać się w teksty i pieśni opowiadające o budowie niepodległej Polski. To patriotyczne wydarzenie pozwoliło nam przygotować się na przeżycie niedzielnych obchodów setnej rocznicy odzyskania wolności.

Kliknij tutaj i obejrzyj pełen album zdjęć z rekonstrukcji Obrony Lwowa! Jeśli chcesz lepiej poznać 122 Kluczborską Drużynę Harcerzy „Tornado”, wejdź na jej fanpage i dowiedz się więcej o jej działaniach!