10 lutego 1920 roku był w Pucku głównym aktorem symbolicznej uroczystości zaślubin Polski z morzem. Kiedy został dowódcą frontu północno-wschodniego, załamującego się w panice pod uderzeniami Tuchaczewskiego, w kilkudniowej bitwie nad Bugiem zdołał opanować chaos. W trzecim dniu lipca został wybrany pierwszym przewodniczącym ZHP. I właśnie harcerze najbardziej spontanicznie i ofiarnie odpowiedzieli na wezwania do obrony kraju.

Tak postać gen. Józefa Hallera opisuje Wojciech Hausner w artykule pt. O „Błękitnym” Generale – gawęda biograficzna [kliknij w link, aby pobrać artykuł w całości]. Z kolei Artur Oppman tak napisał o Hallerze:

Generale! W ojczyźnie wielkiej i szczęśliwej,

Gdy wyzłocą się zbożem okrwawione niwy,

Gdy z pola wróci oracz, w przedwieczornej porze,

Po miastach, po wsiach cichych w chacie, w starym dworze,

O Was będą mówili… czas, który ubiera

Zasługę w nieśmiertelność i imię Hallera.

gen. Józef Haller

Szukasz pomysłów na pracę z drużyną w Roku Niepodległej? Wejdź w zakładkę Inspiracje i sprawdź pomysły na wędrówki, niepodległościowe ogniska i gawędy!

Ilustracją do artykułu jest obraz Wojciecha Kossaka z 1931 r. – Zaślubiny Polski z morzem.