Drogie Drużyny Niepodległe in spe! Przypominamy, że wielkimi krokami zbliża się święto 3 maja, a wraz z nim zadanie #1 na miano Drużyny Niepodległej. Co trzeba zrobić?

Obecnie poza Polską żyje ok. 20 milionów osób narodowości polskiej. W kraju swojego zamieszkania przechowują polskie tradycje, pielęgnują zwyczaje i nadal chcą być częścią Polski, chociaż niejednokrotnie znają ją tylko z opowieści rodziców. Łączą nas wszystkich symbole, których objaśniać nie trzeba.

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej, damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie biało-czerwone szarfy. Tę formę uczczenia święta państwowego trudno dziś powtórzyć, ale od 2004 roku wszyscy, okazując przywiązanie do barw narodowych, obchodzimy Święto Flagi.

A w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc ojczyźnie w najtrudniejszych momentach, ten dzień jest również dniem Polonii i Polaków za Granicą.

 

Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy!

Oto Wasze pierwsze zadanie:

 

1. Całą gromadą/drużyną zróbcie zdjęcie, którego ważnym elementem będzie biało-czerwona
flaga, którą sami wykonacie. To zdjęcie po wykonaniu odbitki stanie się częścią kartki
(pocztówki, laurki dla zuchów), na której zamieścicie specjalne życzenia z okazji święta 3 maja.

2. Kartkę wyślijcie (tradycyjną pocztą!) do polskiej społeczności (nie pojedynczej osoby)
poza granicami Polski. Może to być polska parafia, szkoła, Dom Polonii, drużyna harcerska,
grupa misyjna, zespół artystyczny, klub sportowy itp. – wybierzcie sami.

3. Zaplanujcie to działanie tak, aby karta dotarła do odbiorców przed 3 maja 2018 r. Zachęćcie
odbiorców Waszej kartki, aby w dniu Święta Konstytucji 3 Maja wykonali podobne zdjęcie i
przesłali je do Was (może być pocztą elektroniczną).

Meldunek z wykonania zadania (zdjęcie kartki zrobione przed wysłaniem) należy przesłać na adres
skry.niepodleglosci@zhr.pl (zuchenki i druhny) albo poprzez specjalny formularz (zuchy i druhowie) do 7 maja 2018 r., do godz. 23:59.

Czuwaj!
Zespół Programu „Niepodległa 1918–2018