Dywersja, sabotaż albo praca za linią frontu – czym jeszcze trudnili się harcerze w czasie działań militarnych? Poznaj fascynującą historię harcerskich wywiadowców! Szkic gawędy przygotował Wojciech Hausner.

Harcerze m.in. zdobyli plany fabryki amunicji, uszkodzili samoloty w hangarze przy Porcie Wołyńskim, śledzili oddziały niemieckie, dokładnie zbadali sieć kolejową i mosty. Natalia Majewska-Nekraszowa kierowała powstałym w 1919 r. wywiadem z udziałem dziewcząt. Dziewczyny zbierały informacje o ruchach oddziałów bolszewickich w Kijowie i zdobywały urzędowe pieczęcie do wykorzystania przez Polaków przy fałszowaniu dokumentów. Te wszystkie działania były bardzo niebezpieczne. Adam Niwiński został przez bolszewików rozstrzelany w Kijowie za przechowywanie harcerskich dokumentów. Nowak prowadząc działania wywiadowcze w okolicach Perejasławia wpadł w ręce Niemców, był przesłuchiwany pod zarzutem szpiegostwa i cudem uniknął rozstrzelania.

Więcej o harcerskim wkładzie w działania wywiadowcze dowiesz się ze szkicu gawędy „O harcerzach wywiadowcach” przygotowanej przez Wojciecha Hausnera.

Potrzebujesz więcej pomysłów na ogniska i gawędy? Wejdź w zakładkę Inspiracje i czerp z nich pełnymi garściami!