Dziś upływa termin uiszczania wpłat za zorganizowane grupy, które wezmą udział w Zlocie Powstania Wielkopolskiego. Na wpłaty od osób indywidualnych organizatorzy czekają do 15 grudnia.

W dniach od 27 do 19 grudnia odbędzie się w Poznaniu Zlot z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym wyjątkowym jubileuszem do dawnego grodu Przemysła zjadą się harcerze i harcerki z całej Polski.

Program Zlotu Powstania Wielkopolskiego

Czwartek 27. grudnia – wspólna pamięć

Pierwszego dnia zlotu włączymy się w obchody miejskie. Podejmiemy się służby porządkowej, honorowej i zabezpieczenia medycznego. Wieczorem weźmiemy udział w koncercie pieśni powstańczych, którego jesteśmy współorganizatorem! Nie zabraknie także tradycyjnych rogali marcińskich.

Piątek 28. grudnia – wspólna praca

Drugiego dnia zlotu każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w wybranych przez siebie warsztatach. Znajdą się wśród nich zajęcia dla zastępowych i wędrowników (prowadzone przez ekspertów), takie jak: fotograficzne, filmowe, dziennikarskie, strzeleckie, teatralne, modelarskie, internetowe, plastyczne, graficzne, rzeźbiarskie, kucharskie i wiele innych!

Sobota 29. grudnia – wspólne zwycięstwo

Trzeciego dnia zlotu odbędą się równolegle dwie gry miejskie: zuchowa i harcerska. Ta druga adresowana jest również do mieszkańców miasta. Udział w niej wezmą zgłoszone patrole (zastępy lub patrole z drużyn i chętne grupy ze szkół) w przedziale wiekowym 11-17. Odbędzie się także debata historyczna poświęcona historii powstania, adresowana do drużyn wędrowniczych i instruktorów. Będzie miała charakter otwarty dla mieszkańców miasta.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na fanpage Zlotu Powstania Wielkopolskiego i wczuj się w atmosferę tamtych dni!