O pokoleniu „kamieni rzucanych na szaniec” mówimy wspominając wydarzenia II wojny światowej. Ale wielu młodych, dzielnych bohaterów polegało także walcząc o przywrócenie Rzeczypospolitej przynależnej jej niepodległości. Polegli z obrazem matek w oczach.

Helena z Zachertów wniosła do rodziny Małkowskich niepodległościowe drogi swoich przodków łącząc je z podobnymi tradycjami rodziny męża. Urodzony w 1888 roku syn Andrzej z cichą dumą obserwował jej organiczną pracę w tajnym nauczaniu polskiego języka, historii i geografii dzieci chłopskich. Jej staraniem na kwietnym klombie przed gankiem dworku w Trębkach zakwitał biały orzeł. Andrzej został twórcą harcerstwa, a potem żołnierzem Legionów, armii kanadyjskiej i „Błękitnej Armii”. Zginął w 1919 roku płynąc z misją od gen. J.Hallera do Polaków w Odessie.

To fragment szkicu gawędy o matkach bohaterów pierwszego pokolenia kamieni rzucanych na szaniec, którzy zginęli w walkach w latach 1914-1921.

Matki bohaterów 1914-1921 – Scenariusz ogniska #3 – pobierz całość scenariusza ogniska wraz propozycjami pieśni i tekstów.

Potrzebujesz więcej pomysłów na ogniska i gawędy? Wejdź w zakładkę Inspiracje i czerp z nich pełnymi garściami!

Scenariusz ogniska opracował W. Hausner.