Dzięki Lwowskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Ukrainie mogliśmy wziąć udział w wyjątkowym rajdzie. W Roku Niepodległej zjechało do Lwowa ponad 250 osób z trzech krajów!

W rajdzie „Uśmiech Lwowa – Niepodległa 2018” uczestnicy poznawali postaci wielkich Polakówktórych losy związały ze Lwowem oraz ich zasługi w budowaniu podwalin Niepodległej. Dla uczestników rajdu to często byli rówieśnicy, którzy tak niedawno, bo w 1911 roku, zaczęli życie harcerskie, a w chwili potrzeby Ojczyzny, w roku 1918, chwycili za broń, walczyli i nierzadko oddali swe młode życie za Niepodległą.

Patronat nad rajdem objął Konsulat Generalny RP we Lwowie / Генеральне Консульство РП у Львові w osobie Konsula Generalnego Pana Rafała Wolskiego. Sam zaś rajd ułożyli hm. Krystyna Adamska i hm. Stefan Adamski. Wyjątkowość Rajdu „Uśmiech Lwowa – Niepodległa 2018” polegała także na tym, że był to rajd całoroczny – patrole mogły zgłaszać się w dowolnym czasie w roku i samodzielnie realizować przygotowany przez organizatorów scenariusz.

Jak przebiegł Rajd?

W rajdzie można było wziąć udział do 1 listopada, a jego uroczyste podsumowanie odbyło się 24 listopada podczas konferencji historycznej o twórcach Niepodległości i Obronie Lwowa. W rajdzie wzięło udział 35 patroli z Polski, Litwy, Anglii, razem – około 250 osób.

5 najlepszych patroli zostało nagrodzonych pamiątkami ze Lwowa.

I miejsce
5 Głubczycka Drużyna Harcerek “Knieja”
ZHR Głubczyce Górnośląska Chorągiew Harcerek „Ad fontes” ZHRGłubczyce

II miejsce
14 Wrocławska Drużyna Wędrownicza “Matecznik”
14 WDW „Matecznik” Dolnośląska Chorągiew Harcerzy ZHR Wrocław

III miejsce
122 Kluczborska Drużyna Harcerzy “Tornado”
122 Kluczborska Drużyna Harcerzy „Tornado” ZHR Kluczbork Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR

IV miejsce
8 Szczecińska Drużyna Harcerek “Świt”
8 SDH „Świt” Obwód Szczeciński ZHR Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek ZHR

V miejsce
8 Szczecińska Drużyna Harcerek “Siła”
8 SDH Suma Sił Obwód Szczeciński ZHR Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek ZHR Szczecin

Dlaczego Ukraina?

Harcerstwo Polskie na Ukrainie [HPnU] to jedna z trzech bratnich organizacji obok Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju [ZHPpgk] i Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie [ZHPnL], które podpisały wraz z ZHR porozumienie w roku stulecia odzyskania Niepodległości oraz harcerstwa w Polsce.

Więcej o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami w Roku Niepodległej znajdziesz w zakładce Współpraca.