Kreatywność uczniów i nauczycieli nieustająco wzruszają organizatorów konkursu Szkoła Niepodległej! Przypominamy, że opisy wykonanych zadań można nadsyłać do 31 grudnia – tym bardziej, jeśli dotyczą one 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, którą będziemy przeżywać już 27 grudnia!

Z całej Polski płyną opisy i fotografie niezwykłych wyzwań podejmowanych przez uczniów i nauczycieli. W konkursie Szkoła Niepodległej stworzono już m.in. niezwykłą mapę Polski na szkolnym boisku, wykonano wyjątkowy taniec z flagami, jak i podejmowano wizyty „gości z przeszłości”.

Czym jest Szkoła Niepodległej?

To ciągle trwający konkurs dla szkół odbywający się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powstała specjalna platforma oraz aplikacja, dzięki której szkoły mogą rejestrować się w konkursie i wykonywać zadania. Przygotowano pięć ścieżek edukacyjnych:

  • Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – polegający na zaangażowaniu uczniów w różne formy obchodzenia świąt 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada.
  • Szlak Współtwórców Niepodległości – polegający na wydobyciu na światło dzienne lokalnych działaczy i społeczników, nauczycieli, lekarzy, ludzi kultury – słowem bohaterów drugiego planu zasłużonych dla odzyskania niepodległości.
  • Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku i pamięci, popularyzację wiedzy o nich w lokalnej społeczności oraz otoczenie ich stałą opieką we współpracy z samorządem.
  • Szlak Dróg do Niepodległości – polegający na ukazaniu różnorodnych dróg prowadzących do odzyskania niepodległości (wśród zadań m.in. nawiązanie kontaktu z Polonią, zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości, czy zorganizowanie wystawy o lokalnym wkładzie w niepodległość).
  • Szlak Pierwszych Dni Wolności – polegający na odtworzeniu na podstawie doniesień historycznych, lokalnych archiwów i wspomnień mieszkańców, jak wyglądały pierwsze dni po odzyskaniu niepodległości w lokalnej społeczności.

Reprezentanci dziesięciu najlepszych szkół, podejmujących najambitniejsze zadania (zakwalifikowane przez Radę Programową ZHR Niepodległa 1918 – 2018), zostaną zaproszeni na uroczystą ogólnopolską galę wręczenia Miana „Szkoły Niepodległej”, która odbędzie się w lutym 2019 roku w Warszawie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o konkursie? Wejdź na stronę Szkoły Niepodległej i zobacz, jak poszczególne szkoły realizowały wybrane przez siebie zadania!