8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rok szkolny 2018/19 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem dla Niepodległej. ZHR zaproponował społeczeństwu oraz własnej organizacji szeroki program wychowawczy „Niepodległa 1918-2018”. Konkurs „Szkoła Niepodległej” był jego elementem i trwał od 1 września 2017 do końca grudnia 2018 roku. Więcej o samym konkursie przeczytasz tutaj.

Do konkursu zgłosiło się w sumie 400 szkół. Uczestnikiem mogła być szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub zespół szkół. Na zaproszenie odpowiedziały także przedszkola i 7 z nich wykonało wszystkie zadania. Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 placówkom z całego kraju.

Uroczyste spotkanie w Sejmie RP

Laureaci konkursu zostali zaproszeni na uroczystą galę, podczas której wręczono imienne certyfikaty, pamiątkowe tablice oraz zestawy książek i kalendarzy dla każdej szkoły.

W uroczystości uczestniczyło ponad 300 osób – Dyrektorów, Nauczycieli i uczniów wyróżnionych szkół, wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz zaproszonych gości.

Przemówienie Premiera Mateusza Morawieckiego.

Uroczystą Galę Szkól Niepodległej rozpoczęła Konferencja historyczna pod przewodnictwem Marszałków Sejmu i Senatu – Pana Marka Kuchcińskiego i Pana Stanisława Karczewskiego, którą uświetnił swoją obecnością Premier Mateusz Morawiecki.  Nasze zaproszenie przyjęli tak znamienici goście jak Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska, Senator RP prof. Jan Żaryn, Poseł Sejmu RP Teresa Wargocka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Pan Adam Hlebowicz,  historyk Zbigniew Girzyński oraz z Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych hm. prof. Grzegorz Nowik, który jako Przewodniczący ZHR był wraz z organizatorkami Konkursu – hm. Renatą Adrian-Cieślak i hm. Małgorzatą Siergiej – gospodarzem spotkania.

Uczestnicy uroczystości wzięli udział w otwarciu wystawy w foyer Sejmu z okazji rocznicy Sejmu Ustawodawczego 10.02.1919 r., gdzie powstało także pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych laureatów.

Galę wręczenia nagród rozpoczęło odczytanie historycznego przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoszone 100 lat temu na otwarcie Sejmu oraz listu Pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej do zgromadzonych Laureatów Konkursu i organizatorów – Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tak relacjonowała galę TV Zielonka:

10 szkół, które w ocenie Rady Programowej ZHR Niepodległa 1918 – 2018 wykonały zadania najambitniej, zostało wyróżnionych i otrzymało dodatkowo nagrody specjalne ufundowane przez Ministerstwo edukacji Narodowej w postaci tablic interaktywnych oraz albumy, książki i gry przekazane przez Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Pamięci Narodowej, Pocztę Polską i ZHR.

Efekty ich pracy pokazane zostały wszystkim uczestnikom w formie prezentacji, a całe spotkanie urozmaiciły występy młodzieży i koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu artystów z Fundacji Sztafeta.

Wyróżnieni Laureaci Konkursu „SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ” – nagrody specjalne:

  • Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach
  • Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku
  • Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w Olsztynie
  • Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. J.Tischnera w Domosławicach
  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku
  • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów Lublinie
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie

Lista Laureatów Konkursu – zdobywców miana „SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ”

https://szkolaniepodleglej.zhr.pl/szkoly-certyfikowane

Gratulujemy wszystkim Laureatom Konkursu „SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ” – Państwu Dyrektorom i Nauczycielom – wytrwałości, kreatywności i umiejętności zachęcenia do działania.

Dziękujemy Kuratorom, którzy promowali konkurs i zachęcali dyrektorów szkół do włączenia się w program – program niebędący akcyjną inicjatywą, ale wymagający przemyślenia i konsekwentnej pracy.

Mamy nadzieję, że propozycje programowe ZHR na 100. lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości wzbogaciły programy wychowawcze szkół, dały okazję do osobistego doświadczenia przynależności do szeroko pojętej Wspólnoty narodowej i współuczestnictwa w wydarzeniach wzmacniających z nią osobistą więź. Program był szczególnie cennym doświadczeniem ze względu na wyjątkowe relacje, które zawiązały się między harcerstwem a społeczeństwem.