Chwała Bohaterom!

Chwała Bohaterom!

27 grudnia 1918 roku zorganizowano manifestacyjne pochody dzieci, które maszerowały pod hotel Bazar, radośnie wiwatując chorągiewkami. Niemcy, widząc spodziewaną euforię Polaków, przystąpili do podjęcia ostatecznej próby utrzymania status quo sprzed przyjazdu wybitnego pianisty Ignacego Jana Paderewskiego.

Aktywni miejscowi Niemcy i grupy żołnierzy z 6. pułku grenadierów zorganizowali kontrpochód, kierując się spod koszar na skrzyżowaniu obecnych ulic Szylinga i Bukowskiej, przez ul. Zwierzyniecką (zebranie na terenie ogrodu zoologicznego), dalej ul. św. Marcin, niszcząc po drodze siedzibę Komisariatu NRL, w kierunku placu Wolności. W trakcie manifestacji przynależności tych ziem do Rzeszy Niemieckiej zrywano zawieszane na balkonach prywatnych mieszkań flagi państw ententy..

W gotowości bojowej czekały polskie oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz Straży Ludowej. Przed godziną 17 sytuacja wymknęła się spod kontroli. Padł pierwszy strzał… Wybuchło powstanie.

Tekst pochodzi z wirtualnego muzeum Powstania Wielkopolskiego – śledź przebieg oficjalnych obchodów i dowiedz się więcej o samym Powstaniu na stronie www.27grudnia.pl. 

100 lat temu przemówił…

100 lat temu przemówił…

25 grudnia 1918 roku w gdańskim porcie zacumował krążownik „Concorde” z Ignacym Janem Paderewskim w towarzystwie małżonki i przedstawicielami misji angielskich oficerów na pokładzie. Od momentu przyjazdu kompozytora do Polski i ogłoszenia decyzji o wizycie w Poznaniu, władze niemieckie wszczęły akcję mającą na celu przeciwdziałanie tym planom.

26 grudnia 1918 roku Ignacy Jan Paderewski wyruszył koleją trasą Piła – Rogoźno – Oborniki – Poznań. Na kolejnych stacjach dochodziło do incydentów prowokowanych przez stronę niemiecką. W Rogoźnie oficerowie próbowali nakłonić pianistę do zmiany trasy i udania się bezpośrednio do Warszawy. Nie udało się…

Odmienne nastroje manifestowała ludność polska, która owacyjnie witała obywatela świata narodowości polskiej. Należy podkreślić, że Ignacy Jan Paderewski był polskim „towarem eksportowym”, znanym i uznanym na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Dzięki swojemu talentowi zyskał szacunek i poważanie świata artystycznego oraz melomanów. Sława przysporzyła mu licznych kontaktów, bywał na salonach, a żarliwy patriotyzm sprawił, że bez reszty angażował się sprawę polską. Dla Niemców był człowiekiem-legendą, a jego przyjazd mógł stać się podstawą dla wystąpień ludności polskiej. Do dziś na dworcu w Pile czy przy ul. Paderewskiego w Obornikach znajdują się tablice upamiętniające krótkie chwile pobytu rozpoznawalnej i oczekiwanej osobistości.
26 grudnia 1918 roku o godz. 21.10 na poznański dworzec boczny (cesarski) wjechał skład z mistrzem Paderewskim. Niemcy podjęli ostatnią próbę zatrzymania nieproszonego gościa. Było już jednak za późno. Niemieckich oficerów zatrzymano, nic nie dało również wyłączenie światła w całym Poznaniu. Przygotowani Polacy witali dostojnego gościa przy blasku kilkuset pochodni. W ten sposób Niemcy nieświadomie dali możliwość stworzenia niepowtarzalnej atmosfery tego wydarzenia.

Po powitalnych przemówieniach i odśpiewaniu patriotycznych pieśni gości przewieziono do hotelu Bazar. Przed hotelem małżeństwo Paderewskich i pozostałych delegatów przywitał komitet powitalny z prezydentem Poznania Jarogniewem Drwęskim na czele oraz członkowie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Z okna nad wejściem do hotelu Bazar światowej sławy pianista przemówił do zgromadzonej na Wilhelmplatz (dzisiejszy plac Wolności) rzeszy poznaniaków.

Tekst pochodzi z wirtualnego muzeum Powstania Wielkopolskiego na stronie www.27grudnia.pl, za archiwalne zdjęcie dziękujemy Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości. Jeśli chcesz poznać lepiej jednego z Ojców Niepodległości, kliknij tutaj i wyrusz śladami Ignacego Jana Paderewskiego po Krakowie!

Zbiórka na renowację kwatery Powstańców Wielkopolskich

Zbiórka na renowację kwatery Powstańców Wielkopolskich

Na niezwykły pomysł wpadli Wielkopolanie, na co dzień mieszkający w Warszawie. Chcą dokonać renowacji kwatery Powstańców Wielkopolskich i Śląskich, znajdującej się w wojskowej części warszawskich Powązek. 

Na wojskowych Powązkach w Warszawie znajduje się kwatera Powstańców Wielkopolskich i Śląskich, wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku. Od ok. 40 lat nie była remontowana i dzisiaj powiedzieć o niej, że nie wygląda reprezentacyjnie – to powiedzieć za mało. – Chcemy wziąć się do roboty, tak po poznańsku: konkretnie i skutecznie. Mamy już gotowy plan renowacji, umówioną konserwatorkę i zgody zarządcy cmentarza. Jedyne, czego nam brakuje, to pieniądze – mówią organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Projekt Poznań.

Jeśli chcesz wesprzeć zbiórkę na renowację kwatery Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na warszawskich Powązkach, wejdź na stronę zbiórki i dołóż swoją cegiełkę!

Zdjęcie tytułowe przedstawia Powstańców Śląskich z 1921 roku.

Zlot Powstania w mediach

Zlot Powstania w mediach

Już za kilka dni będziemy obchodzić 100-tną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia zjedzie do Poznania także ponad 1000 harcerzy z całego kraju, aby wziąć udział w zlocie, który upamiętnia to niezwykłe wydarzenie w historii Polski.

Do studia Wielkopolskiej Telewizji Kablowej przyjęli zaproszenie phm. Kacper Kozanecki, Komendant Zlotu Powstania Wielkopolskiego oraz pwd. Jadwiga Minksztym, którzy opowiadają nie tylko o samym zlocie, ale także o tym, co harcerze przygotowali dla wszystkich mieszkańców Poznania – czyli m.in. o wielkiej grze miejskiej śladami powstania.

Całość programu można obejrzeć klikając w poniższy link: Zlot Powstania Wielkopolskiego w „Wieczorze WTK”

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na fanpage Zlotu Powstania Wielkopolskiego i wczuj się w atmosferę tych nadchodzących dni!

Rajd „Uśmiech Lwowa” zakończony!

Rajd „Uśmiech Lwowa” zakończony!

Dzięki Lwowskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Ukrainie mogliśmy wziąć udział w wyjątkowym rajdzie. W Roku Niepodległej zjechało do Lwowa ponad 250 osób z trzech krajów!

W rajdzie „Uśmiech Lwowa – Niepodległa 2018” uczestnicy poznawali postaci wielkich Polakówktórych losy związały ze Lwowem oraz ich zasługi w budowaniu podwalin Niepodległej. Dla uczestników rajdu to często byli rówieśnicy, którzy tak niedawno, bo w 1911 roku, zaczęli życie harcerskie, a w chwili potrzeby Ojczyzny, w roku 1918, chwycili za broń, walczyli i nierzadko oddali swe młode życie za Niepodległą.

Patronat nad rajdem objął Konsulat Generalny RP we Lwowie / Генеральне Консульство РП у Львові w osobie Konsula Generalnego Pana Rafała Wolskiego. Sam zaś rajd ułożyli hm. Krystyna Adamska i hm. Stefan Adamski. Wyjątkowość Rajdu „Uśmiech Lwowa – Niepodległa 2018” polegała także na tym, że był to rajd całoroczny – patrole mogły zgłaszać się w dowolnym czasie w roku i samodzielnie realizować przygotowany przez organizatorów scenariusz.

Jak przebiegł Rajd?

W rajdzie można było wziąć udział do 1 listopada, a jego uroczyste podsumowanie odbyło się 24 listopada podczas konferencji historycznej o twórcach Niepodległości i Obronie Lwowa. W rajdzie wzięło udział 35 patroli z Polski, Litwy, Anglii, razem – około 250 osób.

5 najlepszych patroli zostało nagrodzonych pamiątkami ze Lwowa.

I miejsce
5 Głubczycka Drużyna Harcerek “Knieja”
ZHR Głubczyce Górnośląska Chorągiew Harcerek „Ad fontes” ZHRGłubczyce

II miejsce
14 Wrocławska Drużyna Wędrownicza “Matecznik”
14 WDW „Matecznik” Dolnośląska Chorągiew Harcerzy ZHR Wrocław

III miejsce
122 Kluczborska Drużyna Harcerzy “Tornado”
122 Kluczborska Drużyna Harcerzy „Tornado” ZHR Kluczbork Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR

IV miejsce
8 Szczecińska Drużyna Harcerek “Świt”
8 SDH „Świt” Obwód Szczeciński ZHR Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek ZHR

V miejsce
8 Szczecińska Drużyna Harcerek “Siła”
8 SDH Suma Sił Obwód Szczeciński ZHR Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek ZHR Szczecin

Dlaczego Ukraina?

Harcerstwo Polskie na Ukrainie [HPnU] to jedna z trzech bratnich organizacji obok Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju [ZHPpgk] i Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie [ZHPnL], które podpisały wraz z ZHR porozumienie w roku stulecia odzyskania Niepodległości oraz harcerstwa w Polsce.

Więcej o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami w Roku Niepodległej znajdziesz w zakładce Współpraca.

Kamienie Pamięci – Harcerze Niepodległej

Kamienie Pamięci – Harcerze Niepodległej

W przyszłym roku przypadają kolejne okrągłe rocznice: początków skautingu na ziemiach polskich (1909 r.), walki o kształt granic niepodległego państwa polskiego (1919 r.) czy 80. rocznica wybuchu II wojny światowej (1939 r.). We wszystkich tych wydarzeniach doniosłą rolę odegrali polscy harcerze i to właśnie im IPN zadedykował X edycję projektu „Kamienie pamięci”.

Kto może brać udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do wszystkich osób i środowisk zainteresowanych historią najnowszą. Mogą w nim wziąć udział zarówno grupy (maksymalnie 3-osobowe) – rekrutujące się z klas szkolnych, kół historycznych, kół naukowych, środowisk kombatanckich, zastępów i drużyn harcerskich, jak również osoby indywidualne. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie (listownie bądź mejlowo) karty zgłoszenia znajdującej się na stronie: www.pamiec.pl/kamienie_pamieci w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r. (w przypadku korespondencji listownej decyduje data stempla pocztowego) oraz realizacja zadania.

Wybranie postaci

Zadanie projektowe polega na odnalezieniu bohatera zasługującego na szczególne upamiętnienie, najlepiej ze swojego regionu (bohatera lokalnego), wpisującego się w temat projektu, skauta lub harcerza, który:

– brał udział w walkach o niepodległość w latach 1914–1918,

– uczestniczył w walkach o granice Rzeczypospolitej w latach 1919-1923,

– brał udział w obronie niepodległości w latach II wojny światowej,

– uczestniczył po 1945 roku w działaniach antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej.

W projekcie koncentrujemy się na osobach bezpośrednio zaangażowanych w dzieło odzyskania niepodległości lub jej obrony.

Może to być osoba, której biografia jest już przedmiotem badań historyków, lub która jeszcze nie została zapisana w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje.

Stworzenie portfolio

Uczestnik projektu powinien odtworzyć życiorys wybranego bohatera. Zebrać wszelkie ślady z nim związane: fotografie, skany dokumentów i pamiątki. Portfolio można wzbogacić różnymi elementami: wywiadem z członkami rodziny bohatera, relacjami osób, które go znały, opisami podjętych w ramach projektu działań i tym podobnymi. Jedynym ograniczeniem jest kreatywność uczestników projektu.

Upowszechnienie

Ważnym elementem projektu jest także upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób: stworzenie wystawy, wydanie gazetek i broszur, napisanie artykułu, przygotowanie stron internetowych, fanpage’ów w mediach społecznościowych, nagranie filmu, organizowanie spotkań ze świadkami historii, debat, wystawianie spektakli, rekonstrukcji historycznych, happeningów itd.

Pozostawienie śladu

Kolejnym etapem projektu jest pozostawienie trwałego śladu upamiętniającego wybranego bohatera i jego dokonania. Przykładem takiego upamiętnienia może być inicjatywa nadania imienia danego bohatera ulicy czy innemu miejscu w przestrzeni publicznej, w tym nadanie imienia szkole lub drużynie harcerskiej, postawienie pomnika, posadzenie drzewa, poświęcenie jej miejsca w muzeum regionalnym lub szkolnej izbie pamięci, namalowanie graffiti, zaprezentowanie filmu na YouTube, umieszczenie hasła w Wikipedii, itp.

Przesłanie sprawozdania

Uczestnik zobowiązany jest do przesłania sprawozdania i dokumentacji związanej z wybranym bohaterem. Informacje o bohaterach zakwalifikowanych do projektu zostaną umieszczone na mapie internetowej.

Kalendarium projektu:

Zgłoszenie uczestnictwa – do 31 stycznia 2019 r.

Przesłanie sprawozdania z projektu – do 29 marca 2019 r.

Gala finałowa projektu  w Katowicach– koniec maja 2019 r.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu „Kamienie Pamięci – Harcerze Niepodległej”, wejdź na stronę Instytutu Pamięci Narodowej i sprawdź, jak możesz się zaangażować! Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej był partnerem konkursu „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”, o której przebiegu pisaliśmy tutaj.