Wraz z Wielkopolską Chorągwią Harcerek „Jutrzenka” wędrujemy po Wielkopolsce szlakiem cech wielkich Polaków! Sprawdziliśmy już, co oznacza dla Wielkopolan pracowitość, ambicja, kreatywność, zaradność i solidność. Czas na ostatnią odsłonę – jak Wielkopolanie dbali o tradycję i więzi rodzinne? 

– Patriotyzm, ambicja, kreatywność, zaradność, gospodarność, solidność, dbałość o tradycję i więzi rodzinne – to część naszej obrzędowości. Na swojej harcerskiej drodze staramy się rozwijać te cechy, gdyż chcemy, by po nich nas, czyli Wielkopolanki, można było rozpoznać – tłumaczy phm. Małgorzata Popadiuk, wicekomendantka Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek „Jutrzenka”. Wędrowaliśmy już po Wielkopolsce szlakiem pracowitości, ambicji, kreatywności, zaradności, gospodarności i solidnościA jak przejawiała się dbałość o tradycję i więzy rodzinne Wielkopolan?

DBAŁOŚĆ O TRADYCJĘ I WIĘZI RODZINNE:

gen. Stanisław Taczak

 • Stanisław Taczak,
 • Albin Węgierski,
 • Franciszek Ratajczak,
 • Izabela Drwęska,

Maria Szembekowa

 • Maria Szembekowa,
 • generałowa Barbara Dąbrowska,
 • 1806 r. – powstanie wielkopolskie,
 • 11 listopada 1918 – Polak nadburmistrzem Poznania,

Henryk Sienkiewcz

 • Przemowa Jarogniewa Drwęskiego 11.12.1916 r. w czasie uroczystości żałobnej po śmierci Henryka Sienkiewicza w teatrze Polskim – mowa „na zgon Sienkiewicza” (28.11.1916 odbyła się msza żałobna);
 • Szamotuły – zespół zamkowy – pałac Górków (przebudowywany w XIX wieku), budynek dawnego tzw. Ogniska (siedziba wielu instytucji kulturalnych w przeszłości);
 • Rawicz – ważny ośrodek przemysłowy w XIX wieku, na ziemi rawickiej gościli Adam Mickiewicz i Stefan Bobrowski;
 • Leszno – ośrodek wydawniczy i kulturalny w XVIII i XIX wieku, miasto pokojowego współistnienia wielu wyznań.

 

Jak skorzystać z tych podpowiedzi?

Droga druhno drużynowa! Oddajemy do Twojej dyspozycji listę inspiracji uporządkowanych według jutrzenkowych cech. Inspiracjami są osoby, wydarzenia, miejsca związane z wielkopolską walką o niepodległość od upadku I Rzeczypospolitej, aż do pamiętnego roku 1918. Może to pomysł na biwak? A może na gawędę? Może o czymś nie wiedziałaś, a chciałabyś zgłębić tę tajemnicę wraz z drużyną? Realizując program “Skry Niepodległości” poszukuj, badaj, poznawaj – czy to z naszymi inspiracjami, czy dodając swoje. Do dzieła!

Wędrówka, ognisko czy gawęda? Wejdź w zakładkę Inspiracje i szukaj kolejnych podpowiedzi na realizowanie programu „Skry Niepodległości”!

Wykorzystany portret Henryka Sienkiewicza to drzeworyt sztorcowy Aleksandra Regulskiego wg rysunku Józefa Buchbindera (1884).