15 października 2017 roku, dokładnie w 200-setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, ZHR rozpoczął program „Niepodległa 1918-2018”. Po 13-stu miesiącach pracy i przygotowań, cieszymy się dziś wielkim świętem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości!

Przez cały rok drużyny ZHR realizowały specjalnie przygotowany program wychowawczy.

Drużyna Niepodległej

Walcząc o miano „Drużyny Niepodległej” 169 gromad i drużyn Organizacji Harcerek oraz 262 gromady i drużyny Organizacji Harcerzy realizowały zadania związane z trzema wielkimi świętami narodowymi:

  • 3 maja – drużyny miały wykonać zdjęcie z własnoręcznie wykonaną polską flagą i wysłać je jako pocztówkę do polskiej organizacji za granicą z życzeniami z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Więcej o Zadaniu #1 pisaliśmy tutaj.
  • 15 sierpnia – każda z drużyn otrzymała 12 pocztówek-reprodukcji zdjęć z epoki, które miała wysłać do osób lub instytucji dbających o pamięć o Współtwórcach Niepodległości, czyli osób, które poza polami bitew walczyły o zachowanie polskiej tożsamości i krzewienie polskiej kultury. Więcej o Zadaniu #2 pisaliśmy tutaj.
  • 11 listopada – każda z drużyn miała zaangażować się w organizację jakiegoś elementu Święta Niepodległości dla lokalnej społeczności oraz nagrać krótki film z życzeniami dla Niepodległej. Więcej o Zadaniu #3 pisaliśmy tutaj.

Skry Niepodległości i Płomień Niepodległości

Niezależnie od zdobywania miana „Drużyny Niepodległej” wszystkie gromady i drużyny realizowały dedykowany własnej organizacji program całorocznej pracy harcerskiej. Drużyny poznawały życiorysy zasłużonych dla Niepodległości Polaków, tworzyły mapy miejsc związanych z odzyskiwaniem Niepodległości, odbywały służbę na cmentarzach, porządkując mogiły niejednokrotnie zapomnianych Żołnierzy Niepodległości i Współtwórców Niepodległości. Więcej o tych wyczynach można dowiedzieć się, klikając w zakładkę „Dla harcerstwa” w głównym menu strony, a dalej:

Inspiracje

Od początku jubileuszowego roku 2018 publikujemy także na niniejszej stronie trasy niepodległościowych wędrówek, artykuły historyczne oraz materiały metodyczne, które pomagają harcerkom i harcerzom w świadomym przeżywaniu jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Szczególnie wart uwagi jest cykl gawęd historycznych „Droga do Niepodległej”, które opowiada Przewodniczący ZHR, a jednocześnie zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, hm. Grzegorz Nowik.

Wszystkie materiały zgromadzone są w zakładce Inspiracje.

Ogień Niepodległości

Wieczorem 10 i 11 listopada w całej Polsce zapłonęły ogniska, przy których Polacy wspominali drogę Rzeczypospolitej do Niepodległości. Ogień Niepodległości to akcja nie tylko harcerska, ale skierowana do szerokich kręgów społeczeństwa, czyli wszystkich tych, którzy chcieli zarazić lokalną społeczność ideą wspólnego świętowania. Aby wziąć udział w akcji, wystarczyło znaleźć bezpieczne miejsce na ognisko w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, a następnie wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy na stronie akcji. Celem Ognia Niepodległości było rozpalenie 100 ognisk na 100-lecie Niepodległej. Społeczny odzew akcji przeszedł jednak najśmielsze oczekiwania organizatorów. Finalnie w całej Polsce zapłonęło łącznie 216 ognisk, przy których zabrzmiały pieśni patriotyczne, gawędy i wspomnienia. Więcej o akcji można dowiedzieć się na stronie www.ogienniepodleglosci.pl.

Przelej krew dla Niepodległej

To ogólnopolska akcja poboru krwi zorganizowana przez małopolskich harcerzy ZHR. Jej celem było spopularyzowanie oddawania krwi w szerokich kręgach społeczeństwa. Podobnie jak w przypadku akcji Ogień Niepodległości, pierwotny cel niepodległościowej akcji krwiodawczej zakładał zebranie 100 litrów krwi na stulecie Polski. Ten cel został jednak osiągnięty już 15 sierpnia. Akcja trwa jednak dalej. Zebrano już ponad 150 litrów krwi w całej Polsce, a nowy cel wynosi 200 litrów. Biciu rekordów sprzyja konkurs powiązany z akcją. Więcej informacji na stronie: www.krewdlaniepodleglej.pl .

Szkoła Niepodległej

To ciągle trwający konkurs dla szkół odbywający się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powstała specjalna platforma oraz aplikacja, dzięki której szkoły mogą rejestrować się w konkursie i wykonywać zadania. Przygotowano pięć ścieżek edukacyjnych:

  • Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – polegający na zaangażowaniu uczniów w różne formy obchodzenia świąt 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada.
  • Szlak Współtwórców Niepodległości – polegający na wydobyciu na światło dzienne lokalnych działaczy i społeczników, nauczycieli, lekarzy, ludzi kultury – słowem bohaterów drugiego planu zasłużonych dla odzyskania niepodległości.
  • Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku i pamięci, popularyzację wiedzy o nich w lokalnej społeczności oraz otoczenie ich stałą opieką we współpracy z samorządem.
  • Szlak Dróg do Niepodległości – polegający na ukazaniu różnorodnych dróg prowadzących do odzyskania niepodległości (wśród zadań m.in. nawiązanie kontaktu z Polonią, zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości, czy zorganizowanie wystawy o lokalnym wkładzie w niepodległość).
  • Szlak Pierwszych Dni Wolności – polegający na odtworzeniu na podstawie doniesień historycznych, lokalnych archiwów i wspomnień mieszkańców, jak wyglądały pierwsze dni po odzyskaniu niepodległości w lokalnej społeczności.

Reprezentanci dziesięciu najlepszych szkół, podejmujących najambitniejsze zadania (zakwalifikowane przez Radę Programową ZHR Niepodległa 1918 – 2018), zostaną zaproszeni na uroczystą ogólnopolską galę wręczenia Miana „Szkoły Niepodległej”, która odbędzie się w lutym 2019 roku w Warszawie. Więcej informacji na stronie: www.szkolaniepodleglej.zhr.pl .

To wszystko udało nam się zrobić w ramach Programu Niepodległa 1918-2018. Ale teraz jeszcze czas radości i świętowania! Niech się święci 100-lecie niepodległej Polski!

Vivat Niepodległa! Vivat Rzeczpospolita!