Zawędrowaliśmy do województwa świętokrzyskiego! To województwo nie jest duże, ale znajdziemy tam mnóstwo śladów z przeszłości! Natrafimy tu na pamięć m.in. o Stefanie Żeromskim, Henryku Sienkiewiczu i Bartoszu Głowackim oraz na pamięć o wielu, wielu powstańcach.

W zakładce Inspiracje publikujemy opisy szlaków niepodległościowych w każdym z województw. Wędrowaliśmy już przez:

Dziś wędrujemy po województwie mazowieckim. Tradycyjnie podzieliliśmy szlak na kolejne okresy historyczne, a na dole wpisu umieściliśmy link do pliku PDF z wygodną tabelką.

Powstanie Kościuszkowskie 1794 r.

W. Kossak, J. Styka – Kościuszko na koniu

 • Połaniec – miejsce obozu wojsk Tadeusza Kościuszki.
 • Kielce – cmentarz katedralny – miejsce pochówku Bartosza Głowackiego, rannego w bitwie pod Szczekocinami stoczonej 6 VI 1794 r.
 • Radoszyce – miejsce kapitulacji wojsk polskich po klęsce powstania dniu 16 XI 1794 r.

Epoka napoleońska i Księstwo Warszawskie

Stefan Żeromski

 • Sandomierz – zdobycie miasta przez dywizję gen. Sokolnickiego w 1809 r., które Stefan Żeromski opisał w „Popiołach”. W Sandomierzu znajduje się również kapliczka, w miejscu, gdzie 17 V 1809 r. poległ dowódca 12. Pułku Piechoty ks. ppłk. Marceli Lubomirski podczas szturmu Bramy Opatowskiej.
 • Wąsosz – nagrobek kpt. Samuela Suchodolskiego, asystującego Napoleonowi na wyspie św. Heleny.

Powstanie listopadowe

gen. Samuel Różycki

 • Chęciny – grób Stanisława Giżyckiego oficera WP na cmentarzu.
 • Iłża – zwycięska bitwa gen. Samuela Różyckiego z Rosjanami stoczona w dniu 9 VIII 1831 r.
 • Kielce – nagrobki oficerów Wojska Polskiego w powstaniu listopadowym – Antoniego Bogdańskiego, Walentego Rzepeckiego, Ignacego Kasprzykowskiego, Franciszka Praussa, Józefa Bierzyńskiego, Edwarda Plewińskiego, Józefa Borkowskiego, Piotra Świerczewskiego.
 • Kłobuck – tablica ku czci płk. Floriana Zaremby na kościele.
 • Luborzyce – nagrobek oficera Wojska Polskiego Feliksa Boduszyńskiego na miejscowym cmentarzu.
 • Sielpia – Muzeum Zagłębia Staropolskiego, zniszczonego przez Rosjan w czasie powstania.

Powstanie styczniowe

A. Grottger – Bitwa (grafika z cyklu Polonia 1863)

 • Puszcza Jodłowa – miejsce licznych walk powstańczych – obok Nowej Słupi, Daleszyc i Bielic wspomniana w piosence harcerskiej „Ballada rajdowa”.
 • Bodzentyn – grób Stanisława Zygadlewicza oraz zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • Bogucice – zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • BrzegBrzeźno – pomnik przy drodze, w miejscu potyczki powstańczej.
 • Busk – zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • Chełmce – grób Konrada Andrzejowskiego na cmentarzu.
 • Cierno – grób Aleksego i o. Józefa Gaszyńskich na miejscowym cmentarzu.
 • Gowarczów – mogiła powstańców Hipolita Sobeckiego i Andrzeja Jaroska.
 • Górce – zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • Grochowiska – miejsce bitwy i zbiorowa mogiła powstańców.
 • Jędrzejów – zbiorowa mogiła powstańców.
 • Kielce – nagrobek Augusta Zagrodzkiego, powstańca i sybiraka.
 • Końskie – mogiły powstańców: Franciszka Makulskiego i Łęczkowskiego.

gen. Marian Langiewicz

 • Małogoszcz – miejsce bitwy korpusu gen. Mariana Langiewicza stoczonej w dniu 24 II 1863 r. Na cmentarzu zbiorowa mogiła 175 powstańców, a także grób Stanisława Jaszowskiego, dowódcy jazdy w oddziale gen. Langiewicza.
 • Michów – nagrobek burmistrza Orzechowskiego oraz pomnik powstańców na cmentarzu.
 • Opatów – miejsce kilku bitew korpusu gen. Hauka-Bosaka stoczonych w dniach 25 XI 1863 i 21 II 1864 r. Pomnik mjr. Topora-Zwierzdowskiego oraz zbiorowa mogiła 7 powstańców.
 • Ossa – zbiorowa mogiła powstańców.
 • Ostrowiec – zbiorowa mogiła powstańców na cmentarzu.
 • Poświętne – mogiła Karola Sygietyńskiego poległego pod Żdżarami.
 • Sancygniów – nagrobek rodziny Deskurów na cmentarzu, nagrobki powstańców: Wiktora Zimnocha, Karola Konrada. Sarkofag Andrzeja Deskura w kościele.
 • Sosnówka – mogiła nieznanego powstańca.
 • Szkucin – mogiła zbiorowa powstańców.
 • Wąchock – Muzeum Cystersów, a w nim dział poświęcony powstaniu styczniowemu.
 • Wąsosz – zbiorowa mogiła powstańców.

Przed wybuchem I wojny światowej

inż. Ignacy Boerner

 • Ostrowiec Świętokrzyski – utworzenie w 1905 r. „Republiki”, na czele której stał inż. Ignacy Boerner. W Ostrowcu warto odwiedzić także Muzeum Historyczno-Archeologiczne.
 • Oblęgorek – znajduje się tu pałacyk ofiarowany przez naród Henrykowi Sienkiewiczowi. Tu złożyli mu wizytę „Beliniacy”.
 • Kielce – muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego. W Muzeum Narodowym mieszczącym się w dawnym Pałacu Biskupim znajdują się sale poświęcone Józefowi Piłsudskiemu. Ponadto warto odwiedzić także Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Zabawy i Zabawek.
 • Starachowice – Muzeum Przyrody i Techniki.

Odrodzenie Rzeczypospolitej 1914-1922

 • Jędrzejów – muzeum Zegarów im. Przypkowskich oraz sala Komendanta Piłsudskiego (zachowana izba sztabowa z 1914 r.).

Świętokrzyskie Inspiracje – Wędrówki po Niepodległej #29 – Kliknij i pobierz powyższy wpis w formie wygodnej tabelki!

Szukasz pomysłu na obozowe zwiady? Wejdź w zakładkę Inspiracje, gdzie znajdziesz pomysły nie tylko na wędrówki niepodległościowym szlakiem, ale także scenariusze ognisk i szkice gawęd!